Znak D-46 droga wewnętrzna, czyli wolnoć Tomku w swoim domku?

Termin „droga wewnętrzna” odnosi się do dróg niepublicznych, czyli dróg, które znajdują się na obszarze prywatnych terenów, czy posesji lub terenów przyległych do posesji. Są to drogi, które nie są częścią publicznej infrastruktury drogowej, a ich użytkowanie regulowane jest przez właściciela terenu lub jego zarządcę. Przykłady dróg wewnętrznych to drogi na terenie zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych, parkingów czy terenów prywatnych.

Na drogach wewnętrznych nie obowiązują przepisy ruchu drogowego jak na drogach publicznych objętych ustawą „Prawo o ruchu drogowym”, gdyż, jak to zostało tam ujęte w Art. 1. Ust. 1. Pkt. 1. „Ustawa określa zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu”. Niemniej jednak, w przypadku dróg wewnętrznych właściciele posesji lub zarządcy terenów mogą wprowadzać własne regulacje dotyczące poruszania się pojazdów, parkowania, ograniczeń prędkości, itp. Te zasady mogą różnić się w zależności od konkretnego miejsca. W praktyce oznacza to, że kierowcy korzystający z dróg wewnętrznych muszą stosować się do przepisów ustalonych przez właściciela posesji lub zarządcę terenu jeżeli takowe powstały, a nie do ogólnych przepisów ruchu drogowego zawartych w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”.

Jeżeli chodzi o znaki drogowe to, jeśli właściciel terenu lub zarządca terenu umieścił na drodze wewnętrznej znaki drogowe, takie jak znak zakazu zatrzymywania się (B-36), to kierowcy muszą przestrzegać tych znaków.

Art. 1. Ust. 2. Pkt. 2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Znaki drogowe, w tym znaki zakazu, mają moc prawną, gdy są zgodnie z prawem ustawione przez uprawnione organy lub osoby na podstawie projektu organizacji ruchu. Właściciele posesji mają prawo regulować ruch na swoich terenach poprzez stosowanie odpowiednich znaków drogowych, a kierowcy są zobowiązani do przestrzegania tych oznaczeń. Nieprzestrzeganie znaków drogowych na drogach wewnętrznych może skutkować konsekwencjami prawno-administracyjnymi, takimi jak nałożenie mandatu lub inne sankcje.

Istnieje jeszcze kilka istotnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę jako użytkownik dróg wewnętrznych, a które zostaną poruszone w następnych artykułach. Należą do nich:

  • Czy policja lub straż miejska mogą odholować samochód z drogi wewnętrznej?
  • Zaparkowanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych
  • Zaparkowanie pojazdu na skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną
  • Wypadek na drodze wewnętrznej

Zobacz także

Znak B-4 zakaz wjazdu motocykli
Naruszenie zakazu czepiania się pojazdów na urządzeniu wspomagającym ruch
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu
Nieużywanie elementów odblaskowych przez osobę wykonującą czynności na drodze
Rozlepianie plakatów

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Znak D-46 droga wewnętrzna, czyli wolnoć Tomku w swoim domku?”

  1. […] Znak D-46 droga wewnętrzna, czyli wolnoć Tomku w swoim domku? […]

Pozostaw komentarz