Naruszenie zakazu czepiania się pojazdów na urządzeniu wspomagającym ruch

Jazda urządzeniami wspomagającymi ruch może być niebezpieczna dla użytkownika przede wszystkim ze względu na ich niestabilność. Urządzenia takie jak rolki, hulajnogi, czy deskorolki są znacznie mniej stabilne niż tradycyjne pojazdy drogowe. Osoby korzystające z tych urządzeń muszą utrzymywać równowagę i kontrolować swoje ruchy, co może być trudne zwłaszcza dla niedoświadczonych użytkowników. Nagłe manewry, niewłaściwe hamowanie lub niekontrolowane prędkości mogą prowadzić do utraty kontroli i wypadków. Często dość niebezpiecznych ze względu na brak ochrony jadącej osoby. W przeciwieństwie do tradycyjnych pojazdów drogowych, urządzenia wspomagające ruch zazwyczaj nie zapewniają żadnej ochrony przed ewentualnymi obrażeniami w przypadku wypadku. Brak karoserii, pasów bezpieczeństwa czy systemów zabezpieczeń może powodować większe ryzyko dla użytkowników w przypadku kolizji lub upadku.

Urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W związku ze specyfiką tych urządzeń, istnieją w prawie zakazy lub ograniczenia dotyczące używania tych urządzeń w określonych sytuacjach, miejscach lub warunkach. Jednym z takich zakazów jest zakaz czepiania się innych pojazdów.
Jest to, przede wszystkim, bardzo niebezpieczne dla osoby, która to czyni ze względu na duże prawdopodobieństwo wywrotki. Czepianie się pojazdów może także prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Może to wpływać na stabilność i kontrolę zarówno osoby korzystającej z urządzenia, jak i kierowcy pojazdu. Może również powodować nagłe zmiany w ruchu, zwiększać ryzyko kolizji i utrudniać innym kierowcom reagowanie na zmiany na drodze.

Pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Czepianie się samochodów przez osoby poruszające się na rolkach czy deskorolkach jest stosunkowo rzadkie. Jednak istnieje większe prawdopodobieństwo, że osoba poruszająca się na przykład na rolkach złapie się jadącego roweru, skutera lub hulajnogi elektrycznej, zwłaszcza w sytuacjach, w których potrzebuje dodatkowego pchania lub przyspieszenia. Wtedy o wypadek już bardzo łatwo, wystarczy niewielki dołek, w który wpadnie kółko rolek.

Fragment filmu „Powrót do przyszłości” (1985) w reżyserii Roberta Zemeckisa.

W polskim prawie drogowym czepianie się innych pojazdów podczas poruszania się na urządzeniach wspomagających ruch jest zakazane i może być karane – i jest to w dobrze pojętym interesie użytkownika jadącego urządzeniem wspomagającym ruch.


Wykroczenie

Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu czepiania się pojazdów.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 15a. Ust. 7. Pkt. 4. Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się czepiania się pojazdów.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł.

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Nieużywanie elementów odblaskowych przez osobę wykonującą czynności na drodze
Rozlepianie plakatów
Żebranie
Nieużywanie kierunkowskazów
Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Naruszenie zakazu czepiania się pojazdów na urządzeniu wspomagającym ruch”

  1. […] Naruszenie zakazu czepiania się pojazdów na urządzeniu wspomagającym ruch […]

Pozostaw komentarz