Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

Kierowca pojazdu uprzywilejowanego włącza światła niebieskie i sygnał dźwiękowy, aby skrócić czas dojazdu do miejsca, w którym jest zagrożone czyjeś zdrowie lub życie. Albo też, przewożąc osobę, która powinna trafić jak najszybciej do miejsca docelowego. Często liczą się dosłownie sekundy, a kierujący pojazdem uprzywilejowanym skupiony jest maksymalnie na bezpieczeństwie przejazdu mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo swoje i osób przebywających w pojeździe, jak i wszystkich innych znajdujących się na trasie przejazdu.

Pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Źródło: Youtube.com / Kanał: NA OKO

Chociaż z punktu widzenia stojących w korku kierowców utworzenie korytarza przejazdu dla pojazdu uprzywilejowanego może być postrzegane jako niemile widziana uciążliwość, to jest to jednak ich obowiązek, który został precyzyjnie zdefiniowany w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” – Art. 9. Ust. 1. Kierujący ma obowiązek usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, a w razie konieczności zatrzymać się.

Prawo o ruchu drogowym w Art. 9. Ust. 2. wskazuje jak powinni się zachować kierowcy chcąc ustąpić miejsca pojazdowi na sygnale:

Pkt. 1. Na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu.

Pkt. 2. Na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

Źródło: Youtube.com / Kanał: TVSUDECKA PL

W praktyce kierowca pojazdu uprzywilejowanego stara się wybrać tor jazdy, który w danej chwili jest najmniej zatłoczony. W związku z tym, słysząc sygnał dźwiękowy i widząc nadjeżdżający pojazd uprzywilejowany, warto zwolnić i bacznie go obserwować dostosowując swoje reakcje do potrzeb kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.

Przejdź na stronę 2.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu”

  1. […] Sposób zachowania się pozostałych kierowców podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego został opisany, w artykule: Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu. […]

%d bloggers like this: