Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

Kierowca pojazdu uprzywilejowanego włącza światła niebieskie i sygnał dźwiękowy, aby skrócić czas dojazdu do miejsca, w którym jest zagrożone czyjeś zdrowie lub życie. Albo też, przewożąc osobę, która powinna trafić jak najszybciej do miejsca docelowego. Często liczą się dosłownie sekundy, a kierujący pojazdem uprzywilejowanym skupiony jest maksymalnie na bezpieczeństwie przejazdu mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo swoje i osób przebywających w pojeździe, jak i wszystkich innych znajdujących się na trasie przejazdu.

Pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Źródło: Youtube.com / Kanał: NA OKO

Chociaż z punktu widzenia stojących w korku kierowców utworzenie korytarza przejazdu dla pojazdu uprzywilejowanego może być postrzegane jako niemile widziana uciążliwość, to jest to jednak ich obowiązek, który został precyzyjnie zdefiniowany w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” – Art. 9. Ust. 1. Kierujący ma obowiązek usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, a w razie konieczności zatrzymać się.

Prawo o ruchu drogowym w Art. 9. Ust. 2. wskazuje jak powinni się zachować kierowcy chcąc ustąpić miejsca pojazdowi na sygnale:

Pkt. 1. Na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu.

Pkt. 2. Na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

Źródło: Youtube.com / Kanał: TVSUDECKA PL

W praktyce kierowca pojazdu uprzywilejowanego stara się wybrać tor jazdy, który w danej chwili jest najmniej zatłoczony. W związku z tym, słysząc sygnał dźwiękowy i widząc nadjeżdżający pojazd uprzywilejowany, warto zwolnić i bacznie go obserwować dostosowując swoje reakcje do potrzeb kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.


Wykroczenie

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 9. Ust. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 90. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 500 zł do 5000 zł

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

5 punktów karnych

Kod

D 02

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Nieoświetlenie pojazdu podczas postoju w trudnych warunkach
Jazda samochodem przewożącym pasażera z niezapiętym pasem bezpieczeństwa
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu
Parkowanie na trawniku
Omijanie na przejściu dla pieszych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu”

  1. […] Sposób zachowania się pozostałych kierowców podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego został opisany, w artykule: Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu. […]

Pozostaw komentarz