Jazda samochodem przewożącym pasażera z niezapiętym pasem bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa w samochodzie są bardzo ważnym wyposażeniem samochodu i stanowią podstawowe urządzenie bezpieczeństwa. Pomagają chronić kierowcę i pasażerów przed urazami w przypadku wypadku samochodowego, zmniejszając ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci.

Pasy bezpieczeństwa działają poprzez zatrzymywanie ciała podczas nagłego hamowania lub kolizji, dzięki czemu osoba nie uderza w przednią szybę, deski rozdzielczej lub inny element wnętrza pojazdu. Ochrona ta może pomóc w zapobieganiu ciężkim urazom głowy, szyi, klatki piersiowej i brzucha.

Bez pasów bezpieczeństwa, osoby podróżujące samochodem są bardziej narażone na poważne obrażenia lub śmierć w wypadku, nawet przy stosunkowo niskiej prędkości. Dlatego ważne jest, aby zawsze korzystać z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem, bez względu na dystans i warunki drogowe.

Kierujący pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa może zostać ukarany mandatem karnym za przewożenie pasażera z niezapiętym pasem. Jeśli zostanie zauważony przez policję może otrzymać mandat karny lub zostać ukarany w inny sposób przez organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa. Kary te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób podróżujących samochodem i są ważnym narzędziem w zapobieganiu wypadkom drogowym i ograniczaniu ich skutków.

Źródło: Youtube.com

Do pełnego obrazu brakuje jednak jednej rzeczy. Warto wspomnieć, że obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa nie dotyczy wszystkich. Art. 39 ust. 2 Prawa o Ruchu Drogowym wymienia osoby, które nie muszą pasów bezpieczeństwa zapinać. Są to:

 • osoby mające zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa
 • kobiety o widocznej ciąży
 • kierujący taksówką podczas przewożenia pasażera
 • instruktor lub egzaminator podczas szkolenia lub egzaminowania
 • policjant, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierz Sił Zbrojnych RP – podczas przewożenia osoby zatrzymanej
 • funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności służbowych
 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych
 • zespół medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej
 • konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych
 • osoba chora lub niepełnosprawna przewożona na noszach lub w wózku inwalidzkim
 • dziecko w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3
 • dziecka przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Wykroczenie

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażera niekorzystającego z pasów bezpieczeństwa.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 45. Ust. 2. Pkt. 3. Kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia pasażera w sposób niezgodny z art. 39, 40 lub 63 ust. 1.

w związku z

Art. 39. Ust. 1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3, 3b i 3c.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

5 punktów karnych

Kod

J 04

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Znak B-35 zakaz postoju
Znak B-2 zakaz wjazdu
Odholowanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
Parkowanie na linii przystankowej
Różnice miedzy znakiem C-5 i D-3

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz