Postój w miejscu utrudniającym dostęp lub wyjazd innego pojazdu

Artykuł 49 ust. 2 pkt. 2 zawarty w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, mówi o zakazie postoju w określonych miejscach, a mianowicie w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu. Innymi słowy, kierowca nie może zatrzymać pojazdu w miejscu, które uniemożliwia innym użytkownikom drogi korzystanie z zaparkowanego tam już pojazdu lub utrudnia mu wyjazd.

Owa zasada ma na celu zapewnienie swobodnego ruchu na drodze oraz umożliwienie korzystania z miejsca parkingowego dla wszystkich uczestników ruchu. Zakaz ten ma istotne znaczenie dla płynności ruchu drogowego oraz zapewnienia porządku na parkingach publicznych czy prywatnych.

Problem związany z parkowaniem i nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących tego zagadnienia jest szeroko rozpowszechniony i zależy od wielu czynników, takich jak kultura, dostępność miejsc parkingowych, świadomość kierowców oraz egzekwowanie przepisów.

W niektórych miejscach i sytuacjach faktycznie zdarza się, że kierowcy parkują swoje pojazdy w sposób utrudniający innym uczestnikom ruchu korzystanie z dróg czy miejsc parkingowych. Przyczyny tego mogą być różnorodne, od braku dostępnych miejsc parkingowych, przez niedostateczną świadomość kierowców co do przepisów, po zaniedbanie egzekwowania tych przepisów przez odpowiedzialne organy.

Świadomość i przestrzeganie przepisów drogowych to kluczowe elementy skutecznej organizacji ruchu drogowego. Dlatego edukacja kierowców, skuteczna kontrola oraz ewentualne sankcje są istotne dla utrzymania porządku na drogach i parkingach.

Kary za złamanie tego przepisu mogą obejmować nałożenie mandatu karnego. Ale, nie tylko. Jeśli kierowca zostanie zablokowany przez inny pojazd i zdecyduje się wezwać służby, aby móc opuścić miejsce, może to wiązać się z dodatkowymi kosztami dla sprawcy blokowania.

  • Koszty holowania. Jeśli pojazd blokujący zostanie odholowany, sprawca może być zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z usługą holowania. Te koszty zależą od lokalnych przepisów i stawek ustalonych przez firmy świadczące usługi holowania.
  • Opłata za postój na parkingu depozytowym. Jeśli odholowany pojazd zostanie umieszczony na parkingu depozytowym, właściciel pojazdu może być obciążony opłatą dobową za przechowywanie pojazdu na tym terenie.
  • Dodatkowe opłaty. W zależności od lokalnych przepisów, mogą pojawić się dodatkowe opłaty związane z odzyskaniem pojazdu, takie jak opłaty manipulacyjne czy administracyjne.

Powyższe koszty mogą być znaczne, co stanowi dodatkową motywację dla kierowców do przestrzegania przepisów dotyczących parkowania. Warto podkreślić, że unikanie takich sytuacji nie tylko chroni przed ewentualnymi kosztami, ale także przyczynia się do płynności ruchu drogowego i ogólnej kultury drogowej.


Wykroczenie

Naruszenie zakazu postoju w miejscu utrudniającym dostęp / wyjazd (do) prawidłowo zaparkowanego pojazdu.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 49. Ust. 2. Pkt. 2. Zabrania się postoju w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 100 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

1 punkt karny

Kod

H 28

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Nieutrzymanie porządku w środku komunikacji publicznej
Nieużywanie elementów odblaskowych przez osobę wykonującą czynności na drodze
Nieutrzymanie porządku na terenie nieruchomości
Parkowanie przy skrzyżowaniu
Czy maszyny budowlane muszą posiadać tablice rejestracyjne?

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Postój w miejscu utrudniającym dostęp lub wyjazd innego pojazdu”

  1. […] Postój w miejscu utrudniającym dostęp lub wyjazd innego pojazdu […]

Pozostaw komentarz