Nieutrzymanie porządku w środku komunikacji publicznej

Przewoźnik komunikacji publicznej musi spełnić określone wymagania dotyczące pojazdów, które są wykorzystywane do przewozu osób. W szczególności, pojazdy te muszą być utrzymane w należytym stanie technicznym i wyposażone w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa, takie jak pasy bezpieczeństwa czy systemy ABS.

Oprócz tego, przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom odpowiednie warunki podróży. Zgodnie z prawem, przewoźnik zobowiązany jest zagwarantować bezpieczeństwo oraz komfort podróży, a także zapewnić wygodne i bezpieczne warunki przemieszczania się pasażerów.

W skład obowiązków przewoźnika wchodzi także utrzymanie czystości w środku transportu, którym przewozi pasażerów. Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia czystości w pojazdach i do utrzymania ich w należytym stanie higienicznym, co oznacza, że pojazdy powinny być regularnie czyszczone i dezynfekowane.

Ponadto, przewoźnik musi zadbać o utrzymanie porządku wewnątrz pojazdów, w tym odbieranie śmieci i utrzymanie toalet w czystości. Zaniedbanie tych obowiązków może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla przewoźnika, włącznie z karami finansowymi i utratą reputacji w oczach klientów.

Warto zauważyć, że obowiązek utrzymania czystości nie dotyczy wyłącznie wnętrza pojazdów, ale także przystanków, stacji czy peronów, które również powinny być utrzymywane w należytej czystości.

Przejdź na stronę 2.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze