Czy pies na spacerze powinien mieć smycz i kaganiec?

Nie można generalizować i powiedzieć, że wszyscy właściciele psów twierdzą, że ich pupile nie gryzą. Są właściciele, którzy są świadomi, że ich psy gryzą i podejmują odpowiednie działania, aby to zmienić, podczas gdy inni nie zdają sobie z tego sprawy lub ignorują zachowanie swojego psa.

Zawsze istnieje jednak prawdopodobieństwo, że pies, który biega swobodnie, może kogoś ugryźć, jeśli jest spłoszony lub przestraszony. Psy są po prostu zwierzętami i w sytuacjach stresujących lub niepokojących mogą reagować instynktownie, w tym poprzez gryzienie. Dlatego ważne jest, aby właściciele psów edukowali swoje zwierzęta i kontrolowali ich zachowanie, zwłaszcza w obecności innych ludzi i zwierząt.

Sprawy te reguluje zazwyczaj regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach uchwalany przez Radę Gminy na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właśnie w regulaminie znaleźć można stosowne informacje, które nakazują wyprowadzanie psa na smyczy lub bez. W niektórych miejscach, takich jak parki, place zabaw i tereny rekreacyjne, psy muszą być wyprowadzane na smyczy w każdych warunkach, a w innych miejscach wymagane jest to tylko w określonych sytuacjach, np. jeśli pies jest agresywny lub stanowi zagrożenie dla innych. Właściciele psów powinni znać i przestrzegać przepisy dotyczące opieki nad zwierzętami w swojej okolicy.

§ 21. Ust. 3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.

Uchwała nr LXV/2148/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy

Zwłaszcza w dużym mieście należy zawsze brać pod uwagę możliwość, że pies może się czegoś przestraszyć, uciec i wpaść pod samochód. Właściciele powinni być świadomi tego ryzyka i dostosować opiekę nad swoim zwierzęciem do warunków miejskich. Trzymanie psa na smyczy może pomóc uniknąć niebezpiecznych sytuacji, takich jak ucieczka i wpadnięcie pod samochód i zwiększać bezpieczeństwo zarówno psa, jak i innych ludzi. Właściciele powinni również kontrolować zachowanie swojego psa i reagować w odpowiedni sposób w razie potrzeby, aby zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom.

W Polsce, została wskazana również grupa ras psów szczególnie niebezpiecznych, które zawsze i wszędzie w należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu. Przepisy nakazują, aby te psy były prowadzone na smyczy i pod kontrolą swojego właściciela w miejscach publicznych. Właściciele są również odpowiedzialni za zachowanie swoich psów i powinni unikać sytuacji, w których ich pies może stanowić zagrożenie dla innych osób lub zwierząt.

§ 1. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:
1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
Źródło: Youtube.com / Kanał: prosto o prawie

Art. 77. § 1. Kodeksu wykroczeń mówi o tym, że osoba, która nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, może być ukarana.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

„Zwykłe środki ostrożności” to działania, które są normalnym standardem bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierzęcia, takie jak zabezpieczenie zwierzęcia, aby nie uciekało lub nie stanowiło zagrożenia dla innych osób lub zwierząt.

„Nakazane środki ostrożności” to te ponadstandardowe, które zostały określone w lokalnych przepisach prawnych jako obowiązkowe, np. prowadzenie każdego psa na smyczy i w kagańcu w miejscach publicznych.

Właściciele psów powinni zawsze zachować odpowiednie środki ostrożności w zależności do sytuacji, aby uniknąć takich, w których ich pies może stanowić zagrożenie dla innych osób lub zwierząt. Niezachowanie takich środków ostrożności może skutkować odpowiedzialnością karną, taką jak grzywna lub kara ograniczenia wolności, ale mogą zostać także pociągnięci do odpowiedzialności na drodze cywilno-prawnej przez osoby, które mogą czuć się poszkodowane.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do obowiązku zachowania środków ostrożności przy trzymaniu psa na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku.

Naruszone przepisy

Uchwała nr LXV/2148/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy

§ 21. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.

  1. Przy przewozie i przemieszczaniu zwierząt domowych, utrzymujący je zobowiązani są do stosowania środków ochrony, niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz zachowania porządku publicznego i ochrony mienia.
  2. Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, jedynie pod nadzorem właściciela lub opiekuna zwierzęcia.
  3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.
  4. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy przy spełnieniu warunków określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572), tj. gdy pies jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad psem. Zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo ludzi, innych zwierząt i uczestników ruchu drogowego.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 77. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia określonego w § 1 podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 50 zł do 250 zł

Sprawca wykroczenia określonego w § 2 podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 500 zł

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Czy można przewozić psa komunikacją miejską w Warszawie
Puszczanie psa luzem w lesie
Nieupilnowanie psa
Czy rower to pojazd i co z tego wynika?
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Czy pies na spacerze powinien mieć smycz i kaganiec?”

  1. […] Czy pies na spacerze powinien mieć smycz i kaganiec? […]

Pozostaw komentarz