Palenie papierosów w lesie

Lasy są bardzo ważne dla naszej planety i jej ekosystemów. Oto kilka powodów, dla których lasy są takie cenne:

  • Las pochłania dwutlenek węgla – las jest w stanie pochłaniać dwutlenek węgla, który jest jednym z głównych gazów cieplarnianych powodujących zmiany klimatu.
  • Lasy są domem dla wielu gatunków fauny i flory – las to dom dla wielu zwierząt, roślin i grzybów, które żyją w symbiozie i tworzą cały ekosystem.
  • Las chroni glebę przed erozją – drzewa i rośliny chronią glebę przed erozją i zwiększają jej stabilność.
  • Las dostarcza drewno i produkty leśne – las dostarcza drewno, które jest wykorzystywane w różnych dziedzinach, takich jak budownictwo, produkcja mebli i papieru.
  • Las zapewnia miejsce na rekreację i wypoczynek – las jest często wykorzystywany jako miejsce do rekreacji, takie jak spacery, wędrówki, jazda na rowerze i kemping.

Największym niebezpieczeństwem dla lasów jest wycinanie drzew i niszczenie siedlisk leśnych przez działalność ludzką. Wycinanie drzew prowadzi do zmniejszania ich powierzchni zalesionych, co może prowadzić do zmian klimatu, degradacji gleby i utraty różnorodności biologicznej.

Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony:
a) przeznaczony do produkcji leśnej lub
b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
c) wpisany do rejestru zabytków;
2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Innymi zagrożeniami dla lasów są pożary, które mogą prowadzić do poważnych szkód. Ogień może się pojawić z różnych przyczyn, jak np.: być spowodowany przez błyskawice, samozapłon wywołany przez szklaną butelkę, pozostawienie ognia obozowego bez nadzoru, stosowanie ognia do wypalania przyleśnych pól, a nawet pozostawienie śmieci, takich jak niedopałki papierosów.

Rzucanie papierosowych niedopałków na ściółkę leśną jest bardzo niebezpieczne i może spowodować ogromny pożar lasu. Papierosy są jednym z głównych źródeł ognia w lesie, a ściółka leśna jest bardzo łatwopalnym materiałem, który może szybko zapalić się, jeśli zostanie wystawiony na działanie ognia. Pożary lasów wywołane przez rzucone niedopałki papierosów są częstym problemem w lasach, szczególnie w okresach suszy lub gdy poziom wilgotności w lesie jest niski.

Aby uniknąć zaprószenia ognia w lesie należy przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa, takich jak unikanie palenia w lesie, niepozostawianie niedopałków papierosów na ściółce, niepozostawianie śmieci w lesie. A, wszelkie podejrzane sytuacje należy zgłaszać odpowiednim służbom.

Palenie papierosów w lesie poza miejscami na drogach utwardzonych, jest wykroczeniem i może być karane mandatem karnym. Zgodnie z ustawą Kodeks Wykroczeń, palenie papierosów w lesie poza dozwolonymi miejscami jest zabronione i uważane za wykroczenie przeciwko środowisku naturalnemu.

Mandaty za palenie papierosów w lesie są stosowane przez strażników leśnych oraz inne służby. Wysokość mandatu zależy od okoliczności sprawy, ale może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.


Wykroczenie

Naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej polegające na paleniu papierosów na terenie lasu.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§ 40. Ust. 1. Pkt. 2. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Kwalifikacja prawna

Kodeks wykroczeń – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.

Art. 82. § 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 50 do 500 zł

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Zakaz chodzenia po wydmach
Usuwanie wraków z drogi publicznej
Czy maszyny budowlane muszą posiadać tablice rejestracyjne?
Znak B-29 zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Naruszenie godności symboli państwowych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi:

Komentarze

3 odpowiedzi na „Palenie papierosów w lesie”

  1. […] Palenie papierosów w lesie […]

Pozostaw komentarz