Prawidłowo oznakowane przejście dla pieszych

Idealna byłaby sytuacja gdyby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego znali choćby w minimalnym stopniu przepisy zawarte w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym i umiejętnie stosowali je w życiu codziennym poruszając się po ulicach miast i wsi. Prawda ta w szczególności dotyczy pieszych, których formalnie nikt ze znajomości znaków nie egzaminuje, a jednak poruszają się po drogach i o dziwo nie giną masowo w wypadkach. Przyczyniły się do tego być może najważniejsze wiadomości o ruchu drogowym zdobyte na lekcjach w początkowych klasach szkoły podstawowej lub zwykłe naśladownictwo osoby stojącej obok przed przejściem dla pieszych w trakcie oczekiwania na zielone światło. Jednakże czasy się zmieniają i okazuje się, że to piesi mogą stracić najwięcej na braku odrobiny wiedzy z zakresu ruchu drogowego, łącznie z życiem.

Sprawa związana jest z ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Nowelizacja Prawa o Ruchu drogowym z dnia 1 czerwca 2021 roku wprowadziła szereg zmian kładących nacisk na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego – rowerzystów i pieszych. Wprowadzono, m. in. zasadę, iż już nie tylko pieszemu znajdującemu się na przejściu kierujący pojazdem ma ustąpić pierwszeństwa, ale również powinien to zrobić w przypadku osoby zbliżającej się do przejścia dla pieszych z zamiarem przejścia na drugą stronę ulicy. Całkiem słusznie.

Art. 13. Ust. 1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Jednak mizerna wiedza pieszych (jak i kierowców) przyczynia się do rosnącej liczby groźnych sytuacji powstających w okolicach przejść. Piesi, wiele słysząc w mediach o swoim uprzywilejowaniu w ruchu, korzystają ze swoich nowych praw w sposób beztroski i bezmyślny, często nagle wchodząc na przejście bez uprzedniego sprawdzenia, czy nie zmuszą nadjeżdżających kierowców do nagłego hamowania.

Art. 13. Ust. 1. Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Ale, wraz z kolejną nowelizacją Prawa o Ruchu drogowym z dnia 17 września 2022 roku, sprawa się jeszcze bardziej komplikuje. Wprowadzono bowiem pojęcie przejścia sugerowanego.

Przejście sugerowane – nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami i mogą się spodziewać ich zatrzymania wyłącznie na przejściach dla pieszych. Kluczowe więc, staje się rozróżnienia przejścia dla pieszych, przed którymi to pojazd ma obowiązek zatrzymać się i przepuścić pieszych, od „przejść”, na których to piesi muszą się zatrzymać i przepuścić pojazd.

Definicja przejścia dla pieszych brzmi następująco:

Przejście dla pieszych – powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, przeznaczoną do przekraczania tych części drogi przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W grę wchodzą tutaj trzy znaki drogowe:

D-6 – „przejście dla pieszych” lub D-6b – „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów”.
Oraz,
P-10 – „przejście dla pieszych”

Źródło: Youtube.com / Kanał: mandatownik

Znak D-6 (D-6b) jest tu kluczowy. Wskazuje kierowcom miejsce przeznaczone do przechodzenie pieszych w poprzek drogi. Popularną „zebrą” oznacza się tylko powierzchnię przejścia i może jej też całkowicie nie być, np. w miejscach, których nawierzchnia nie nadaje się do umieszczenia na niej pomalowanych pasów. Tak dzieje się przykładowo staromiejskich centrach miast, których ulice wybrukowane bywają kostką granitową lub bazaltową, albo „kocimi łbami”. Znak drogowy D-6 wyznacza wtedy przejście dla pieszych, przed którym muszą zatrzymać się kierowcy, aby przepuścić pieszych.

Szerokość przejścia dla pieszych powinna wynosić 4,0 m. Jest możliwe wyznaczenie przejścia dla
pieszych w obszarze zabudowanym o szerokości mniejszej niż 4,0 m, przy czym jego szerokość nie może być mniejsza niż 2,5 m. Znaki D-6, D-6a i D-6b umieszcza się w odległości do 0,5 m od krawędzi przejścia lub przejazdu od strony nadjeżdżających samochodów. Dla oznaczenia miejsca przejść dla pieszych szczególnie uczęszczanych przez dzieci pod znakiem D-6 lub D-6b umieszcza się tabliczkę T-27.

Przejście sugerowane, którego definicja została oficjalnie wprowadzona w życie w ustawie  27 września 2022 i przytoczona powyżej, nie jest oznaczone jakimikolwiek znakami pionowymi, a w szczególności z grupy D-6. Przejście takie jest jedynie częścią drogi konstrukcyjnie przystosowaną do przejścia w poprzek przez pieszych.

Wynika z tego, że również piesi muszą orientować się w minimalnym stopniu w najnowszych zmianach w przepisach, które ich bezpośrednio dotyczą. Kluczowe jest rozróżnienie prawidłowo oznakowanego przejścia dla pieszych. Potrzebne jest to bowiem do poznania, czy można na nim spodziewać się zatrzymania pojazdu. Oczywiście, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed przekroczeniem jezdni, lepiej zatrzymać się i przepuścić samochód, niż wchodzić na przejście i ryzykować utratę życia.


Zobacz także

Przejście sugerowane
Przejście dla pieszych na drodze dla rowerów
Nagłe wejście na przejście dla pieszych
Przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci
Nieustąpienie pieszemu na drodze dla pieszych i rowerów

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

3 odpowiedzi na „Prawidłowo oznakowane przejście dla pieszych”

  1. […] Prawidłowo oznakowane przejście dla pieszych […]

  2. […] Prawidłowo oznakowane przejście dla pieszych […]

  3. […] Prawidłowo oznakowane przejście dla pieszych […]

Pozostaw komentarz