Przebieganie przez przejście dla pieszych

Termin „szczególna ostrożność” odnosi się do zwiększonego stopnia ostrożności lub staranności, który jest wymagany w określonych sytuacjach lub kontekstach. Oznacza to, że osoba musi być bardziej uważna, zachować większą ostrożność i podejmować dodatkowe środki ostrożności w celu uniknięcia ryzyka lub szkód.

Szczególna ostrożność może być wymagana w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, praca w niebezpiecznych środowiskach, podpisywanie umów czy prowadzenie pojazdów. W każdym przypadku oznacza to, że należy podjąć dodatkowe środki ostrożności i być bardziej skrupulatnym w działaniach w celu minimalizacji ryzyka dla siebie lub innych osób.

Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W kontekście ruchu drogowego, termin „szczególna ostrożność” może być stosowany w odniesieniu do przejść dla pieszych – miejsc powszechnie uważanych za szczególnie niebezpieczne. Chodzi tutaj o prawidłowo oznakowane miejsca, w których piesi mają prawo przechodzić przez jezdnię, ale ze względu na różne czynniki mogą być mniej lub bardziej narażeni na ryzyko wypadków.

Przejście dla pieszych – powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, przeznaczoną do przekraczania tych części drogi przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W takich miejscach, gdzie ruch jest intensywny, prędkości są wysokie, a widoczność jest ograniczona, istnieje większa potrzeba zachowania szczególnej ostrożności. Kierowcy powinni być bardziej uważni i przestrzegać ograniczeń prędkości oraz być przygotowani na zatrzymanie się, aby umożliwić bezpieczne przejście pieszym. Piesi z kolei powinni być bardziej czujni i upewniać się, że kierowcy ich zauważyli.

Źródło: Youtube

Zgodnie z zasadami ruchu drogowego, piesi mają pierwszeństwo na przejściach dla pieszych i kierowcy mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa przechodzącym pieszym, jak i pieszym w widoczny sposób zamierzającym przejść przez przejście. Jednak samo posiadanie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych nie daje pieszym absolutnej swobody z ich korzystania i nie oznacza, że mogą oni bezmyślnie przechodzić przez jezdnię. Piesi również muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zachować ostrożność.

Zasada ostrożności w przypadku przejść dla pieszych obejmuje również zakaz wbiegania na przejście i przebiegania przez nie. Przebieganie przez jezdnię lub wbieganie na przejście może być niebezpieczne zarówno dla pieszych, jak i dla kierowców. Wprowadza to element nagłej zmiany, szczególnie dla kierowców, którzy mogą nie zdążyć zareagować na czas.

Piesi powinni przechodzić przez przejście dla pieszych w sposób kontrolowany, spokojny i uważny. Powinni zatrzymać się przed przejściem, upewnić się, że widzą nadjeżdżające pojazdy i że kierowcy ich zauważyli. Następnie powinni bezpiecznie i spokojnie przekroczyć jezdnię, starając się utrzymać stały i przewidywalny ruch.

Przestrzeganie tej zasady ostrożności jest istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych. Odpowiednie zachowanie na przejściu i przestrzeganie podstawowych zasad ruchu drogowego pomaga w minimalizacji ryzyka wypadków drogowych.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do zakazu przebiegania przez jezdnię / drogę dla rowerów.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 14. Pkt. 4. Zabrania się przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 50 zł.

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Nadużywanie hamulca w czasie postoju
Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu
Znak P-4 linia podwójna ciągła
Udostępnianie papierosów nieletnim
Zwiększenie prędkości przez wyprzedzanego

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

2 odpowiedzi na „Przebieganie przez przejście dla pieszych”

  1. […] Przebieganie przez przejście dla pieszych […]

  2. […] Przebieganie przez przejście dla pieszych […]

Pozostaw komentarz