Niezachowanie odstępu od poprzedzającego pojazdu

Ogólnie obowiązuje maksymalna prędkość na autostradach wynosząca 140 km/h i 120 km/h na drogach ekspresowych. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia prędkości mogą być wprowadzone przez odpowiednie znaki drogowe. W takim przypadku obowiązuje ograniczenie zaznaczone na znaku.

Jednakże, podczas jazdy należy dostosować prędkość do warunków na drodze, takich jak ruch pojazdów, widoczność, stan nawierzchni i warunki atmosferyczne, np. deszcz, śnieg czy gołoledź. W przypadku nagłego zdarzenia na drodze zbyt wysoka prędkość może zwiększyć ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci.

W Polsce, w 2021 roku wprowadzono zmiany w przepisach drogowych dotyczące utrzymywania odpowiednio bezpiecznego odstępu w czasie jazdy po drogach ekspresowych i autostradach. Zgodnie z nowymi przepisami, kierowcy muszą utrzymywać bezpieczny odstęp między swoim pojazdem a pojazdem jadącym przed nimi. Odstęp ten wyrażony jest jako połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierowca, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Zatem, aby określić odstęp między pojazdami przy danej prędkości, należy podzielić tę prędkość przez 2 i wyrazić wynik w metrach.

Przykładowo, dla prędkości 90 km/h, minimalny odstęp między pojazdami wynosiłby:

  • 45 metrów (90 km/h : 2 = 45 m)

Analogicznie, dla innych prędkości minimalny odstęp między pojazdami wynosiłby:

  • 50 metrów przy 100 km/h
  • 60 metrów przy 120 km/h
  • 70 metrów przy 140 km/h

Należy pamiętać, że minimalny odstęp powinien być zwiększany w przypadku trudnych warunków atmosferycznych lub na skutek innych okoliczności wpływających na bezpieczeństwo na drodze.

Wprowadzenie tych przepisów ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze poprzez wyeliminowanie często występującej, tzw. „jazdy na zderzaku”. Ważne jest, aby kierowcy przestrzegali tych przepisów i utrzymywali bezpieczny odstęp, co może pomóc w uniknięciu kolizji lub wypadków drogowych.


Wykroczenie

Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 19. Ust. 3a. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 300 zł do 500 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

5 punktów karnych

Kod

E 11

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Nieużywanie elementów odblaskowych przez osobę wykonującą czynności na drodze
Znak P-4 linia podwójna ciągła
Chodzenie po torowisku
Znak B-25 „zakaz wyprzedzania”
Znak B-29 zakaz używania sygnałów dźwiękowych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz