Zaśmiecanie

Dbanie o czystość i porządek otoczenia wokół nas to powinność i obowiązek nas wszystkich. Ale, jest to założenie czysto teoretyczne. Zawsze znajdzie się jednostka, która za nic ma sobie normy współżycia społecznego i postanawia je zakłócić poprzez działania, z punktu widzenia społeczności niepożądane, jak chociażby wyrzucenie śmiecia na środek uczęszczanego przez tłumy chodnika. Przeważającą część przechodzących ludzi takie postępowanie może bulwersować, gdyż nie życzą oni sobie żyć w zaśmieconym i brudnym środowisku. Pojedyncze osoby, które tego nie rozumieją muszą zostać zdyscyplinowane przy pomocy kary finansowej.

Czym, z punktu widzenia kodeksu wykroczeń jest zaśmiecanie? Może to być wyrzucenie niedopałka papierosa, papierka, puszki lub butelki po napoju, ogryzka, itd. Przykłady można mnożyć. Zdarzenie powinno mieć miejsce w przestrzeni publicznej „dostępnej dla publiczności”, jak ulica, park, etc. Definicję miejsca publicznego przedłożył w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny.

Działanie „w miejscu publicznym” musi być podjęte w przestrzeni dostępnej dla ogółu, do której nieograniczony dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi. Przykładowo, miejscem publicznym są: ulica, plac, park, sklep czy obiekt użyteczności publicznej (dworzec, urząd). Wskazuje się ponadto w literaturze, że miejscem publicznym jest również takie, do którego można wejść za okazaniem biletu czy karty wstępu − np. teatr, kino, stadion sportowy. Trybunał Konstytucyjny wskazał też, w przywołanym już wyroku o sygn. SK 70/13, że miejsce publiczne to „miejsce dostępne dla nieograniczonego kręgu podmiotów, chociażby w chwili zachowania sprawcy nikt poza nim samym tam się nie znajdował”.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2015 r. (sygn. K 28/13)

Wykroczenie

Zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 50 zł do 500 zł


Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

%d bloggers like this: