Nieudostępnienie swoich dokumentów tożsamości funkcjonariuszowi

Wprowadzenie w błąd przedstawiciela organu lub instytucji państwowej co do swoich danych osobowych zostało omówione we wcześniejszym artykule. Jest to wykroczenie karalne mandatem karnym w wysokości od 200 zł do 500 zł. Tej samej karz podlega osoba, która zapytana o dane osobowe osoby trzeciej umyślnie poda je nieprawidłowo.

Art. 65. § 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:
1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Organy państwowe na mocy odpowiednich ustaw zostały upoważnione do kontroli dokumentów mającej na celu ustalenie lub potwierdzenie tożsamości osoby i może to się odbywać tylko w ściśle określonych sytuacjach. Każdy obywatel, chce czy nie musi poddać się takiej kontroli i swoje dane lub dokumenty tożsamości odpowiedzialnym służbom udostępnić.

W przypadku Policji to ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji daje jej funkcjonariuszom prawo to ustalenia tożsamości osoby zawarte w art. 15. ust. 1. pkt. 1. Strażnicy miejscy są do kontroli dokumentów upoważnieni na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych – art. 12. ust. 1. pkt. 2.

Osoba, która odmawia okazania swojego dokumentu tożsamości, podobnie jak osoba umyślnie podająca swoje dane osobowe nieprawidłowo musi liczyć są z surowymi konsekwencjami, które mogą skończyć się w określonych przypadkach nawet ograniczeniem wolności. Lecz zazwyczaj konsekwencje kończą się na grzywnie w postaci mandatu karnego w wysokości od 200 zł do 500 zł.


Wykroczenie

Nieudostępnienie dokumentu tożsamości organowi państwowemu lub instytucji upoważnionej do legitymowania.

Podstawa prawna

Policja

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 15. Ust. 1. Pkt. 1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 129. Ust. 2. Pkt. 1. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi, używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch.

Straż Miejska

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Art. 12. Ust. 1. Pkt. 2. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 129b. Ust. 3. Pkt. 4. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi, używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 65. § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 200 zł do 500 zł


Zobacz także

Wprowadzenie w błąd funkcjonariusza co do swoich danych osobowych
Uprawnienia Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego
Wyprzedzanie na skrzyżowaniu
Po spożyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości?
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz