Wprowadzenie w błąd funkcjonariusza co do swoich danych osobowych

Osoba popełniająca wykroczenie chcąc uniknąć kary poprzez zachowanie swojej anonimowości może dopuścić się podania swoich danych osobowych błędnych lub należących do innej osoby. W każdym wypadku musi liczyć się z tym, że prawda wcześniej czy później zostanie ujawniona, a sprawca ukarany podwójnie, bo za popełnione wykroczenie i wprowadzenie w błąd funkcjonariusza, co może skończyć się nawet w sądzie.

Legitymowanie osoby przez uprawnione organa ma na celu ustalenie jej tożsamości, danych personalnych oraz danych dodatkowych na podstawie wiarygodnego dokumentu urzędowego posiadającego zdjęcie i serię lub numer. Odbywa się poprzez porównanie wyglądu osoby z jej wizerunkiem w dokumencie i wyrywkowe rozpytanie o dane tam widniejące.

Przystępując do legitymowania należy podać legitymowanej osobie faktyczną podstawę podjęcia czynności, tzn. określić popełnione wykroczenie, a na żądanie podać podstawę prawną różniącą się w zależności od służby i zakresu obowiązków. W przypadku Policji i kontroli ruchu drogowego podstawą prawną jest Prawo o Ruchu Drogowym – art. 129, ust. 2, pkt. 1; a, w przypadku Straży Miejskiej – art. 129b, ust. 3, pkt. 4 tej samej ustawy.

Po przeprowadzeniu czynności i w zależności od ustaleń, a także okoliczności popełnienia wykroczenia funkcjonariusz może nałożyć mandat lub zastosować pouczenie, ewentualnie skierować wniosek o ukaranie do sądu.

Należy pamiętać, że kara za podanie nieprawidłowych danych osobowych może spotkać nie tylko sprawcę wykroczenia / przestępstwa, ale także osobę, która zostanie poproszona przez funkcjonariusza o zidentyfikowanie sprawcy. Kara za powyższe wykroczenie to mandat w wysokości od 200 zł do 500 zł.

Czytaj dalej: Nieudostępnienie swoich dokumentów tożsamości funkcjonariuszowi


Wykroczenie

Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania.

Podstawa prawna

Policja

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 15. Ust. 1. Pkt. 1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 129. Ust. 2. Pkt. 1. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi, używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch.

Straż Miejska

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Art. 12. Ust. 1. Pkt. 2. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 129b. Ust. 3. Pkt. 4. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi, używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 65. § 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:
1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 200 zł do 500 zł


Zobacz także

Uprawnienia Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego
Nieupilnowanie psa
Ochrona wizerunku i danych osobowych funkcjonariusza
Niezatrzymanie się na sygnał policjanta
Kto powinien uprzątnąć śnieg z chodnika?

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz