Przejazd przez ulicę dla rowerów

Przejazd rowerem po przejściu dla pieszych jest wykroczeniem, za które rowerzysta może być ukarany mandatem karnym. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, rowerzysta, aby przedostać się na drugą stronę ulicy musi zejść z roweru i pieszo przeprowadzić go na drugą stronę. Musi przy tym pamiętać o przepisach dotyczących korzystania z chodnika przez rowerzystów, które wskazują sytuacje, kiedy jest to możliwe (patrz linki poniżej).

Z punktu widzenia jadącego rowerem zejście z roweru przed przejściem i prowadzenie go na drugą stronę jest pewnego rodzaju niedogodnością i spowolnieniem podróży. Dzieje się tak jednak w jego dobrze rozumianym interesie, gdyż to właśnie rowerzysta naraża się na bezpośrednie niebezpieczeństwo ze strony samochodów w trakcie przejazdu na rowerze. Dzieje się tak ze względu na wyższą prędkość ruchu, którą rozwija rower. Jego szybki wjazd na przejście jest dla kierujących samochodami niespodziewany i z tego względu mają oni mniejszy czas na podjęcie odpowiedniej reakcji.

Przejazd dla rowerzystów – powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Sytuacja jednak zmienia się znacząco w przypadku przejazdu dla rowerzystów. W związku ze stale rosnącą siecią dróg i szlaków rowerowych co raz częściej spotkać ja można na skrzyżowaniach ulic. Przejazdy są zawsze odpowiednio oznakowane zarówno dla rowerzystów, jak i dla kierowców. Oznakowaniem jest z reguły oznakowanie poziome, pionowe oraz sygnały świetlne.

Znak drogowy D-6b „Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”

Oznakowanie poziome stanowi znak poziomy P-11 „przejazd dla rowerzystów” oraz ikona P-23 „rower”. Dodatkowo, w przypadku przejść szczególnie niebezpiecznych, przejazd dla rowerów może być pomalowany na kolor czerwony.

Oznakowanie pionowe przeznaczone jest szczególnie dla kierowców pojazdów samochodowych i występuje w postaci znaku drogowego D-6a „przejazd dla rowerzystów” i D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”.

W przypadku większych skrzyżowań występuje również sygnał świetlny dla kierujących i pieszych S-6 „sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów”.

Kierujących samochodami zbliżających się do przejazdu dla rowerów (oznaczonego znakiem D-6a) lub przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerów (oznaczonego znakiem D-6b) obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności. Kierowcy powinni pamiętać, że są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa znajdującemu się na przejeździe rowerzyście. Nie oznacza to oczywiście, iż kierujący rowerem może wjechać na przejazd dla rowerów bez uprzedniego upewnienia się, że jego manewr nie zaskoczy kierowców nadjeżdżających pojazdów samochodowych.

Przejazd rowerem przez przejazd dla rowerów

Wykroczenie

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 27. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 90. § 1. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.
§ 2. Jeżeli wykroczenia, o którym mowa w § 1, dopuszcza się prowadzący pojazd mechaniczny,
podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 500 zł do 5000 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

8 punktów karnych

Kod

D 01

Uprawnienia mandatowe

Policja


Linki

Jazda rowerem po chodniku
Znak C-13 droga dla rowerów
Jazda na rowerze poza drogą dla rowerów
Zakaz zatrzymania w tunelu
Palenie papierosów na przystanku komunikacji miejskiej

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz