Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony

Wyprzedzanie innego pojazdu na drodze może być bardzo niebezpiecznym manewrem, gdy jest dokonywany w sposób nieprawidłowy. Wyprzedzanie wymaga od kierowcy dokładnego oszacowania prędkości i odległości między pojazdami oraz odpowiedniego przestrzegania przepisów drogowych.

Podczas wyprzedzania, kierowca musi być w stanie odpowiednio ocenić odległość, szybkość i kierunek ruchu innych pojazdów na drodze, a także mieć pewność, że ma wystarczającą ilość miejsca i czasu na wykonanie manewru bezpiecznie.

Wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Niezachowanie odpowiedniej ostrożności podczas wyprzedzania może prowadzić do poważnych wypadków drogowych, takich jak kolizje czołowe, zderzenia boczne lub zajechania drogi. Dlatego też, wyprzedzanie powinno być dokonywane z należytą ostrożnością, zgodnie z przepisami drogowymi oraz tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne.

Zgodnie z przepisami drogowymi, wyprzedzać inny pojazd należy z jego lewej strony. Jest to spowodowane tym, że większość kierowców ma siedzenie po lewej stronie pojazdu, a więc mają lepszą widoczność i kontrolę nad wyprzedzanym pojazdem, gdy znajdują się po jego lewej stronie.

Źródło: Youtube.com

Wyprzedzanie z prawej strony jest zabronione, chyba że:

Ust. 4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.
Ust. 5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.
Ust. 10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7: 1) na jezdni jednokierunkowej; 2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.
Ust. 12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W każdym przypadku wyprzedzanie powinno być wykonane bezpiecznie, z należytą ostrożnością i uwzględnieniem warunków drogowych.

Wyprzedzanie z prawej strony jest szczególnie niebezpieczne, jeśli wyprzedzający pojazd jest mniejszy lub mniej widoczny, na przykład w przypadku skutera wyprzedzającego samochód. Takie wyprzedzanie może wprost prowadzić do zderzenia lub kolizji. Ponadto, kierowcy, którzy wyprzedzają z prawej strony, mogą narazić się na bardzo wysoki mandat i punkty karne za łamanie przepisów ruchu drogowego.


Wykroczenie

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 24. Ust. 3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92b. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 2000 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

8 punktów karnych

Kod

F 01

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Znak P-4 linia podwójna ciągła
Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości
Usuwanie wraków z drogi publicznej
Nieusunięcie pojazdów po kraksie bez ofiar w ludziach
Nieużywanie kierunkowskazów

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz