Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony

Wyprzedzanie innego pojazdu na drodze może być bardzo niebezpiecznym manewrem, gdy jest dokonywany w sposób nieprawidłowy. Wyprzedzanie wymaga od kierowcy dokładnego oszacowania prędkości i odległości między pojazdami oraz odpowiedniego przestrzegania przepisów drogowych.

Podczas wyprzedzania, kierowca musi być w stanie odpowiednio ocenić odległość, szybkość i kierunek ruchu innych pojazdów na drodze, a także mieć pewność, że ma wystarczającą ilość miejsca i czasu na wykonanie manewru bezpiecznie.

Wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Niezachowanie odpowiedniej ostrożności podczas wyprzedzania może prowadzić do poważnych wypadków drogowych, takich jak kolizje czołowe, zderzenia boczne lub zajechania drogi. Dlatego też, wyprzedzanie powinno być dokonywane z należytą ostrożnością, zgodnie z przepisami drogowymi oraz tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne.

Zgodnie z przepisami drogowymi, wyprzedzać inny pojazd należy z jego lewej strony. Jest to spowodowane tym, że większość kierowców ma siedzenie po lewej stronie pojazdu, a więc mają lepszą widoczność i kontrolę nad wyprzedzanym pojazdem, gdy znajdują się po jego lewej stronie.

Źródło: Youtube.com

Wyprzedzanie z prawej strony jest zabronione, chyba że:

Ust. 4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.
Ust. 5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.
Ust. 10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7: 1) na jezdni jednokierunkowej; 2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.
Ust. 12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W każdym przypadku wyprzedzanie powinno być wykonane bezpiecznie, z należytą ostrożnością i uwzględnieniem warunków drogowych.

Wyprzedzanie z prawej strony jest szczególnie niebezpieczne, jeśli wyprzedzający pojazd jest mniejszy lub mniej widoczny, na przykład w przypadku skutera wyprzedzającego samochód. Takie wyprzedzanie może wprost prowadzić do zderzenia lub kolizji. Ponadto, kierowcy, którzy wyprzedzają z prawej strony, mogą narazić się na bardzo wysoki mandat i punkty karne za łamanie przepisów ruchu drogowego.

Przejdź na stronę 2.

Strony: 1 2


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze