Nieusunięcie pojazdów po kraksie bez ofiar w ludziach

Niestety, na drogach w dalszym ciągu dochodzi do wielu wypadków samochodowych. W Polsce, według danych z 2020 roku, dochodziło średnio do około 200 wypadków dziennie. W wielu przypadkach wypadki te prowadzą do uszkodzeń ciała lub śmierci uczestników. Wypadki samochodowe są jedną z głównych przyczyn zgonów i obrażeń ciała na świecie, dlatego bardzo ważne jest, aby podczas prowadzenia pojazdu, zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów drogowych. W ten sposób możesz zmniejszyć ryzyko uczestnictwa w wypadku i pomóc w zapobieganiu tragediom.

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku samochodowym, niezależnie od tego, czy są jakieś ofiary czy też nie, należy podjąć następujące kroki:

  • Upewnij się, że jesteś bezpieczny i sprawdź, czy inni uczestnicy wypadku nie potrzebują pomocy. Jeśli któraś z osób jest raniona, wezwij pomoc medyczną (dzwoniąc pod numer 112).
  • Wezwij policję, jeśli któryś z uczestników jest ranny, doszło do uszkodzenia mienia znacznej wysokości, któryś z uczestników wykazuje znaki spożycia alkoholu lub narkotyków, jeden z uczestników wypadku odjechał z miejsca zdarzenia.
  • Zabezpiecz miejsce wypadku. Jeśli to możliwe, postaraj się odsunąć pojazdy z drogi i ustawić je tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych użytkowników drogi.
  • Spisz dane osobowe innych uczestników wypadku oraz ich ubezpieczenia.
  • Pamiętaj, że w razie wypadku, niezależnie od tego, czy jesteś sprawcą, czy poszkodowanym, nie wolno odjeżdżać z miejsca zdarzenia bez zgody drugiego uczestnika lub policji. Odjazd z miejsca wypadku może zostać uznany za ucieczkę z miejsca wypadku i skutkować odpowiedzialnością karną.

W niektórych przypadkach nieusunięcie pojazdów po wypadku samochodowym, w którym nie było ofiar śmiertelnych lub rannych, może być uważane za wykroczenie. Na przykład, jeśli pojazdy utrudniają ruch lub stanowią zagrożenie dla innych użytkowników drogi. W takim wypadku uczestnicy zdarzenia powinni zadbać o zabezpieczenie miejsca i zjechanie na pobocze lub trawnik. W innym wypadku to policja może nakazać ich usunięcie (ewentualne koszty związane z ich transportem i utylizacją ponosi właściciel pojazdu) i nałożyć karę na ich właścicieli za niewywiązanie się z tego obowiązku. W innych przypadkach, jeśli pojazdy nie stanowią bezpośredniego zagrożenia i nie utrudniają ruchu, ich nieusunięcie może nie być uważane za wykroczenie. W każdym razie, jeśli doszło do wypadku samochodowego, należy zgłosić go odpowiednim służbom (Policji lub Straży Miejskiej) i postępować zgodnie z ich wskazówkami.


Wykroczenie

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 44. Ust. 1. Pkt. 3. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.a

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 150 zł.

Punkty karne

0 punktów karnych

Kod

Z 01

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Nieutrzymanie porządku na terenie nieruchomości
Zakłócanie spokoju i porządku
Wchodzenie na torowisko na czerwonym
Przestępstwa związane z bronią
Znaki na plaży i kąpieliskach – Wiry

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Nieusunięcie pojazdów po kraksie bez ofiar w ludziach”

  1. […] Nieusunięcie pojazdów po kraksie bez ofiar w ludziach […]

Pozostaw komentarz