Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych

Żółte sygnały świetlne zarezerwowane są dla pojazdów specjalnych poruszających się drogach publicznych, a ich użycie jest ściśle określone w Prawie o Ruchu Drogowym. Do ich użycia uprawnione są pojazdy prowadzące szeroko rozumiane prace na drodze.

Art. 54. Ust. 1. Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Innym przypadkiem zastosowania żółtych sygnałów świetlnych są pojazdy wielkogabarytowe spotykane od czasu do czasu na drodze lub pojazdy przewożące ponadstandardowe ładunki, które to wielokrotnie poprzedzone są dodatkowo pojazdami je pilotującymi.

Art. 54. Ust. 3. Pojazd, który ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym, powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Ostatnie zastosowanie to pojazdy holowane, które zazwyczaj oznacza się poprzez umieszczenie za tylną szybą ostrzegawczego trójkąta odblaskowego, a w przypadku złej widoczności można dodatkowo włączyć światła pozycyjne. Alternatywnie, na dachu holowanego pojazdu lub innym dobrze widocznym miejscu, można umieścić żółty sygnał błyskowy.

Art. 31. Ust. 1. Pkt 5. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

I to by były wszystkie zastosowania żółtych sygnałów świetlnych. W przypadku stwierdzenia ich użycia w pojeździe do nich nieuprawnionym lub w sytuacji ich niewymagającej, kierowca może spodziewać się kary za popełnione wykroczenie w wysokości 100 zł.


Wykroczenie

Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 54. Ust. 4. Zabrania się, z zastrzeżeniem Art. 31. Ust. 1. Pkt. 5., używania żółtych sygnałów błyskowych do innych celów niż określone w Art. 54. Ust. 1. i Ust. 3.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

0

Kod

K15


Zobacz także

Brak żółtych sygnałów błyskowych
Rozlepianie plakatów
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas jazdy hulajnogą elektryczną po chodniku
Szczucie psem człowieka
Chodzenie po torowisku

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

3 odpowiedzi na „Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych”

  1. […] Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych […]

  2. […] Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych […]

  3. […] Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych […]

Pozostaw komentarz