Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas jazdy hulajnogą elektryczną po chodniku

Hulajnogi elektryczne są obecnie bardzo popularne ze względu na ich dużą dostępność, niski koszt i łatwość użytkowania. Mogą być używane jako szybki i wygodny środek transportu w miastach, zwłaszcza na krótkich dystansach. Są one również bardziej ekologiczne niż samochody i inne środki transportu z silnikami spalinowymi, ponieważ nie emitują spalin ani innych szkodliwych substancji do atmosfery.

Użytkownicy hulajnóg elektrycznych w mieście powinni przede wszystkim poruszać się:

  • drogami dla rowerów.
  • drogami dla pieszych i rowerów
  • pasami ruchu dla rowerów

Art. 33. Ust. 1. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Jeśli powyższe drogi nie istnieją dla kierunku, w którym poruszają się lub zamierzają skręcić użytkownicy hulajnóg, mogą oni w takim wypadku skorzystać z jezdni pod warunkiem, że maksymalna szybkość tam obowiązująca dla pojazdów nie jest wyższa niż 30 km/h.

Art. 33a. Ust. 1. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Jeżeli w danym miejscu nie ma żadnej innej drogi, na której użytkownicy hulajnóg mogliby się poruszać, a droga dla pieszych / chodnik jest usytuowana przy jezdni, na której ruch samochodów odbywa się z prędkością większą niż 30 km/h, to użytkownicy hulajnóg mogą korzystać z tej drogi dla pieszych / chodnika. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z drogi dla pieszych / chodnika zawsze wymaga od kierującego zachowania szczególnej ostrożności i uwagi, ze względu na to, że droga ta / chodnik jest przede wszystkim przeznaczona dla pieszych.

Art. 33a. Ust. 2. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Hulajnogiści jadąc chodnikiem muszą pamiętać, że są one przeznaczone głównie dla ruchu pieszych i dlatego użytkownicy hulajnóg, którzy poruszają się po chodniku, powinni zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

Ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Użytkownicy hulajnóg, którzy jeżdżą po chodniku, mogą stanowić zagrożenie dla pieszych, szczególnie jeśli poruszają się zbyt szybko lub nie zachowują ostrożności. Chodniki są przede wszystkim przeznaczone dla pieszych, a jeśli po nich poruszają się inne pojazdy, np. hulajnogi elektryczne, może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i wypadków.

Korzystanie z hulajnóg elektrycznych na chodnikach jest dozwolone tylko w określonych przypadkach, o czym mówią przepisy, o których było wcześniej. Gdy użytkownik hulajnogi porusza się po chodniku, powinien zwolnić, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na chodniku stanowi wykroczenie i jest karane mandatem karnym.


Wykroczenie

Naruszenie przez kierującego hulajnogą elektryczną, korzystającego z chodnika, obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 33c. Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 86a. Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 300 zł

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu
Szybka jazda hulajnogą elektryczną po chodniku
Czy można jeździć rowerem po alejkach w parku?
Jazda samochodem z niezapiętym pasem bezpieczeństwa
Naruszenie godności symboli państwowych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz