Szybka jazda hulajnogą elektryczną po chodniku

Jazda na hulajnogach elektrycznych cieszy się obecnie dużą popularnością w wielu krajach na całym świecie. W ostatnich latach, wraz z rozwojem technologii i rosnącym zainteresowaniem alternatywnymi środkami transportu, hulajnogi elektryczne stały się coraz bardziej popularne.

Zaletami jazdy na hulajnodze elektrycznej są między innymi: łatwość w prowadzeniu, osiąganie dużych prędkości, brak emisji spalin, a także niski koszt użytkowania i możliwość poruszania się po terenach, gdzie inne środki transportu są ograniczone. Hulajnogi elektryczne stały się popularne zwłaszcza w dużych miastach, gdzie mogą pomóc w przemieszczaniu się po zatłoczonych ulicach i unikaniu korków.

Korzystanie z hulajnóg elektrycznych stało się powszechne dzięki systemom wynajmu udostępnianym przez firmy, takie jak Lime czy Bird. Ale, hulajnogi elektryczne są popularne również wśród użytkowników prywatnych, którzy kupują je dla własnego użytku.

Warto jednak pamiętać, że w niektórych miejscach korzystanie z hulajnóg elektrycznych jest regulowane przez prawo i wymaga spełnienia określonych warunków, takich jak posiadanie uprawnień lub noszenie kasku ochronnego. Niezbędna jest także podstawowa wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego.

W Polsce hulajnogą elektryczną można jeździć w miejscach, w których jest dozwolone poruszanie się rowerami. Oznacza to, że hulajnogi elektryczne można poruszać się po drogach rowerowych, a także po drogach publicznych, jeśli nie ma wyznaczonej drogi rowerowej w kierunku, w którym się poruszają, pod warunkiem, że maksymalna prędkość jaka na nich obowiązuje nie jest wyższą niż 30 km/h.

Art. 33. Ust. 1. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 33a. Ust. 1. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Zazwyczaj jazda hulajnogą elektryczną po chodnikach, które są częścią dróg dla pieszych jest zabroniona. Hulajnogista może skorzystać z chodnika jeśli w kierunku, którym się porusza nie ma drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, a droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h. Można wtedy skorzystać z drogi dla pieszych (chodnika), pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.

Art. 33a. Ust. 2. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Kierujący jadący hulajnogą elektryczną po chodniku ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i uwzględnienia pieszych, którzy są prawowitymi użytkownikami chodnika. Hulajnogista musi pamiętać, że ma obowiązek ustąpienia miejsca pieszym i nie może stwarzać dla nich zagrożenia.

Ponadto, zgodnie z zasadami poruszania się hulajnogą elektryczną, kierujący musi przestrzegać ograniczeń prędkości i dostosować ją do warunków panujących na chodniku, zgodnie z zasadą „jedź wolno i kontroluj swoją prędkość”. Kierujący hulajnogą elektryczną powinien poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych, co pozwoli mu na szybkie i skuteczne zareagowanie na ewentualne niebezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka wypadku.

Ważne jest, aby kierujący hulajnogą elektryczną na chodniku pamiętał o swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i przestrzegał obowiązujących przepisów dotyczących poruszania się hulajnogą elektryczną na drodze.

Szybka jazda hulajnogą po chodniku w Polsce jest karalna zgodnie z przepisami prawa. Jeśli kierujący hulajnogą elektryczną porusza się z prędkością zagrażającą bezpieczeństwu innych użytkowników drogi, w tym pieszych, może być ukarany mandatem karnym. Aby uniknąć kar, hulajnogista powinien przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących poruszania się hulajnogą elektryczną i dostosować swoją prędkość do warunków panujących na drodze, w tym do prędkości poruszania się pieszych.


Wykroczenie

Naruszenie przez kierującego hulajnogą elektryczną, korzystającego z chodnika, obowiązku poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 33c. Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 86a. Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 300 zł

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu
Jazda skuterem po drodze szybkiego ruchu
Jazda rowerem bez światełek
Jazda rowerem po chodniku
Prawidłowo oznakowane przejście dla pieszych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz