Karta parkingowa N+

Wydawana przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Karta N+ umożliwia posiadaczom bezpłatne parkowanie na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Od września 2020 r., karta N+ nie jest już wydawana w wersji papierowej, zastąpiona została tagiem RFID naklejonym na kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, Karty Powstańca lub Karty Honorowej. Znaczniki RFID umożliwiają e-kontroli automatyczne rozpoznawanie pojazdów osób uprawnionych do parkowania w SPPN bezpłatnie.

Karta N+ przysługuje osobom z niepełnosprawnościami oraz kierującym rodzicom i opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać Kartę N+, należy złożyć wniosek osobiście lub przez pełnomocnika w Zarządzie Dróg Miejskich. Osoby niepełnosprawne, które rozliczają podatek PIT w Warszawie, muszą przedstawić dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, umowę cywilno-prawną lub użyczenia, a także ważną kartę parkingową dla niepełnosprawnych. Dodatkowo, należy dostarczyć dokument potwierdzający rozliczenie podatku w Warszawie.

Karta parkingowa N+ jest wydawana bezpłatnie, a jej umieszczenie za szybą pojazdu jest warunkiem korzystania z bezpłatnego parkowania w SPPN. Karta ta ułatwia przewóz osób niepełnosprawnych samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, należącym do osoby niepełnosprawnej lub jej rodziców lub opiekunów prawnych, którzy są uprawnionymi posiadaczami Karty N+.

Karta N+ wydawana jest na okres 5-cio letni, wyłącznie na jeden konkretny pojazd, którym porusza się osoba niepełnosprawna. W przypadku zmiany samochodu należy zwrócić aktualną kartę i wystąpić o wydanie nowej. Natomiast, w przypadku zgubienia karty, wydawany jest jej duplikat.

Wszelkie szczegóły dostępne są na stronach internetowych Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie lub Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych.


Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat ze zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 4868 ze zm.).


Zobacz także

Niepełnosprawni a znaki drogowe
Odholowanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
Prace na drodze a znaki drogowe
Znak B-35 zakaz postoju
Znak B-36 zakaz zatrzymywania się

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Komentarze

Pozostaw komentarz