Znak B-36 zakaz zatrzymywania się obowiązuje nie tylko na jezdni

Naruszenie zakazu zatrzymywania się może skutkować nałożeniem mandatu i punktem karnym oraz ewentualnie innymi konsekwencjami, jak odholowaniem pojazdu w przypadku, gdy pod znakiem znajduje się tabliczka T-24. Dlatego też ważne jest, aby kierowcy byli świadomi tego, że znak B-36 (lub B-35) obowiązuje nie tylko na jezdni.

Znak zakazu B-36 „zakaz zatrzymywania się” (lub B-35 „zakaz postoju”) umieszcza się po stronie drogi, po której zakaz ma obowiązywać. Dotyczy to również dróg jednokierunkowych. Innymi słowy, jeśli zakaz zatrzymywania się lub postoju dotyczy tylko jednej strony drogi, znak umieszcza się po tej stronie, aby jednoznacznie wskazać kierowcom, gdzie obowiązuje zakaz.

Definicja drogi zawarta w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”, która była jasna i zrozumiała dla wszystkich istniała do 20 września 2022 roku i brzmiała: „droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt”

została zmodyfikowana na:

Droga ‒ budowlę składającą się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych, lub drogowych obiektów inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane, stanowiącą całość techniczno-użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Tak więc, jeśli znak zakazu zatrzymywania się (B-36) został umieszczony po prawej stronie drogi, to jego obowiązywanie rozciąga się na wszystkie elementy składowe drogi po tej samej stronie, łącznie z jezdnią, poboczem, chodnikiem, drogą dla pieszych lub rowerów, oraz nawet torowiskiem pojazdów szynowych, jeśli znajduje się w obrębie tego pasa drogowego.

Oznacza to, że niezależnie od tego, czy chodzi o jezdnię, chodnik, pobocze czy inną część drogi, po której umieszczono znak B-36, zakaz zatrzymywania się obowiązuje na całej szerokości pasa drogowego po tej samej stronie. To ważne, aby kierowcy byli świadomi, że zakaz zatrzymywania się rozciąga się na wszystkie te obszary, co może zapobiec naruszeniom przepisów i poprawić płynność oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Istnieją jednak od tej zasady wyjątki wyrażone w postaci tabliczki, która może być umieszczona pod znakiem zakazu zatrzymywania się (B-36) lub postoju (B-35), aby wyłączyć określone obszary drogi od zakazu. Przykładowe tabliczki to „Nie dotyczy zatok”, „Nie dotyczy pobocza”, „Nie dotyczy chodnika” lub inne analogiczne.

Umieszczenie takiej tabliczki pod znakiem B-36 / B-35 informuje kierowców, że zakaz zatrzymywania się nie obowiązuje na określonym obszarze, który jest wyraźnie wskazany na tabliczce. Na przykład, tabliczka „Nie dotyczy zatok” oznacza, że kierowcy mogą zatrzymywać się na zatokach znajdujących się wzdłuż drogi, mimo obowiązującego zakazu na pozostałej części drogi.

Tabliczki te są stosowane w celu doprecyzowania zakresu obowiązywania zakazu i mogą być używane w sytuacjach, gdzie istnieje potrzeba wyłączenia pewnych obszarów od zakazu, na przykład dla ułatwienia zjazdu do posesji, na postoju autobusowym, czy na specjalnie wyznaczonych zatokach. Jednakże, należy pamiętać, że tabliczki te muszą być zgodne z przepisami i umieszczone zgodnie z wymogami, aby miały pełną ważność prawną i były jasne dla użytkowników drogi.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 28. Ust. 2. Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” oznacza zakaz zatrzymania pojazdu.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

1 punkt karny

Kod

C 19

Charakter wykroczenia

Wykroczenie może być zarówno umyślne, jak i nieumyślne.

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Utrudnianie działań ratowniczych
Jazda na rowerze bez kasku
Nadużywanie hamulca w czasie postoju
Prace na drodze a znaki drogowe
Nieusunięcie pojazdów po kraksie bez ofiar w ludziach

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

, ,

przez

Komentarze

2 odpowiedzi na „Znak B-36 zakaz zatrzymywania się obowiązuje nie tylko na jezdni”

  1. […] Znak B-36 zakaz zatrzymywania się obowiązuje nie tylko na jezdni […]

  2. […] Znak B-36 zakaz zatrzymywania się obowiązuje nie tylko na jezdni […]

Pozostaw komentarz