Znak zakazu B-33 ograniczenie prędkości

Wysoka prędkość jazdy może być potencjalnie bardzo niebezpieczna i stanowić poważne zagrożenie zarówno dla kierowców, pasażerów, jak i innych użytkowników dróg. Oto kilka powodów:

 • Zwiększa czas reakcji na wydarzenia na drodze. Im większa prędkość pojazdu, tym więcej czasu zajmuje kierowcy zareagowanie na nieprzewidziane sytuacje na drodze, takie jak nagłe hamowanie, wypadki lub inne niespodziewane sytuacje.
 • Wydłużenie drogi hamowania. Wysoka prędkość wydłuża drogę hamowania pojazdu. To oznacza, że pojazd potrzebuje dłuższego dystansu, aby zatrzymać się w razie konieczności, co może być krytyczne w sytuacjach awaryjnych.
 • Zwiększenie siły uderzenia. Wypadki przy wysokich prędkościach często powodują znacznie większą energię kinetyczną, co prowadzi do poważniejszych obrażeń i większych szkód materialnych.
 • Trudniejsze panowanie nad pojazdem. Wysoka prędkość może utrudniać kontrolowanie pojazdu, zwłaszcza na zakrętach, mokrej nawierzchni lub podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 • Większe ryzyko utraty kontroli nad pojazdem. Przy ekstremalnie wysokich prędkościach kierowcy mogą łatwiej stracić panowanie nad pojazdem, co może prowadzić do wypadków.
 • Reakcje innych kierowców i pieszych. Wysoka prędkość może zaskoczyć innych uczestników ruchu, którzy nie spodziewają się tak szybko jadącego pojazdu, co zwiększa ryzyko kolizji.
Źródło: Yotube

To właśnie m. in. z tych powodów wprowadzono ograniczenia prędkości na drogach. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenie liczby wypadków. I, to banał, ale zawsze należy przestrzegać limitów prędkości i dostosowywać prędkość do warunków drogowych, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Kontynuowanie dyskusji na temat konieczności ograniczenia prędkości ma nadal sens. Pomimo licznych wysiłków podejmowanych w przeszłości, problem nadmiernego przekraczania limitów prędkości wciąż pozostaje palącym zagadnieniem w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Regularne przypominanie o konsekwencjach nadmiernej prędkości może pomóc zwiększyć świadomość kierowców i zachęcić ich do bardziej odpowiedzialnej jazdy. Ciągła edukacja na ten temat jest szczególnie ważna dla młodych kierowców, którzy dopiero zdobywają doświadczenie na drodze. Ciągłe podkreślanie potrzeby ograniczenia prędkości może prowadzić do zmiany zachowań kierowców, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Dodatkowo, kontynuacja dyskusji może pomóc w aktualizacji przepisów dotyczących prędkości na drogach, aby lepiej odpowiadały zmieniającym się warunkom i potrzebom społeczności. Wspólne zaangażowanie społeczeństwa, władz i innych zainteresowanych stron jest kluczowe dla budowania bardziej odpowiedzialnej kultury drogowej i zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich użytkowników dróg.

Niestety, nadal istnieje tendencja do masowego przekraczania ograniczeń prędkości przez kierowców, pomimo wielu kampanii i wysiłków mających na celu zwiększenie świadomości na ten temat. Przekraczanie limitów prędkości jest powszechne na wielu drogach, zarówno na obszarach zabudowanych, jak i poza nimi. Istnieje wiele powodów, które przyczyniają się do tego zjawiska. Część kierowców może nie zdawać sobie sprawy z powagi zagrożenia związanego z nadmierną prędkością lub może ignorować przepisy drogowe z powodu braku ich egzekwowania przez policję. Presja czasu, przekonanie o własnych umiejętnościach za kierownicą oraz kultura społeczna również wpływają na to, że niektórzy kierowcy jeżdżą z nadmierną prędkością.

Przekroczenie prędkości jest uznawane za poważne naruszenie przepisów drogowych i może prowadzić do nałożenia różnych sankcji. Najczęstszą formą kary jest nałożenie mandatu pieniężnego, którego wysokość zależy od przekroczonej prędkości. Ponadto stosowany jest system punktowy, gdzie za przekroczenie prędkości przyznawane są punkty karne, które mogą skutkować ograniczeniem lub utratą prawa jazdy. W przypadku poważnych przekroczeń, szczególnie jeśli przekroczenie spowodowało wypadek lub zagrożenie życia, kierowca może być poddany dodatkowym sankcjom, takim jak tymczasowe zawieszenie prawa jazdy czy kara więzienia. Karanie za przekroczenia prędkości ma na celu nie tylko ukaranie kierowców łamiących przepisy, ale także zapewnienie większego bezpieczeństwa na drogach oraz zniechęcenie do nadmiernego przyspieszania.

Źródło: Yotube

Ograniczenia prędkości na drogach są oznaczane za pomocą odpowiednich pionowych znaków drogowych, zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego. Istnieją różne rodzaje znaków drogowych informujących o różnych limitach prędkości w różnych obszarach. Najpopularniejszym znakiem jest B-33 „ograniczenie prędkości” z zaznaczonym odpowiednim poziomem prędkości. Zazwyczaj obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, które odwołuje ograniczenie lub do znaku zakończenia ograniczenia B-34 „koniec ograniczenia prędkości”.

Mandat za przekroczenie prędkości o niewielką wartość, taką jak kilka km/h, mandat może być stosunkowo niski. Jednakże, w miarę zwiększania się przekroczenia prędkości, mandat może znacznie wzrosnąć. W niektórych przypadkach, za nadmierną prędkość o bardzo dużą wartość, szczególnie w obszarach o ograniczonej prędkości, takich jak strefy szkolne czy tereny zabudowane, kierowca może zostać ukarany znacznie wyższym mandatem.

Większe przekroczenia prędkości, a zwłaszcza ich przekraczanie na warunkach recydywy wiąże się z jeszcze wyższymi karami i podwójną karą za powtórne wykroczenie o tym samym charakterze.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaku B-33 „ograniczenie prędkości”.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

§ 27. Ust. 1. Znak B-33 „ograniczenie prędkości” oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. (…)

Przekroczenia prędkości do 30 km/h
 • przekroczenie prędkości do 10 km/h to mandat w wysokości 50 zł i 1 punkt karny – kod E 10
 • przekroczenie prędkości o 11 – 15 km/h to mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne – kod E 09
 • przekroczenie prędkości o 16 – 20 km/h to mandat w wysokości 200 zł i 3 punkty karne – kod E 08
 • przekroczenie prędkości o 21 – 25 km/h to mandat w wysokości 300 zł i 5 punktów karnych – kod E 07
 • przekroczenie prędkości o 26 – 30 km/h to mandat w wysokości 400 zł i 7 punktów karnych – kod E 06

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92a. § 1. Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.

Przekroczenia prędkości powyżej 30 km/h
 • przekroczenie prędkości o 31 – 40 km/h to mandat w wysokości 800 zł (1600 zł na warunkach recydywy) i 9 punktów karnych – kod E 05
 • przekroczenie prędkości o 41 – 50 km/h to mandat w wysokości 1000 zł (2000 zł na warunkach recydywy) i 11 punktów karnych – kod E 04
 • przekroczenie prędkości o 51 – 60 km/h to mandat w wysokości 1500 zł (3000 zł na warunkach recydywy) i 13 punktów karnych – kod E 03
 • przekroczenie prędkości o 61 – 70 km/h to mandat w wysokości 2000 zł (4000 zł na warunkach recydywy) i 14 punktów karnych – kod E 02
 • przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej to mandat w wysokości 2500 zł (5000 zł na warunkach recydywy) i 15 punktów karnych – kod E 01

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92a. § 2. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, przekraczając je o ponad 30 km/h, podlega karze grzywny nie niższej niż 800 złotych.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

j.w.

Punkty karne

j.w.

Kod

j.w.

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

„Złota zasada” w ruchu drogowym
Znak B-25 „zakaz wyprzedzania”
Znak nakazu C-12 ruch okrężny
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych
Niepełnosprawni a znaki drogowe

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o Punktyartykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz