Jakie znaki odwołują znaki zakazu B-35 i B-36

W kodeksie drogowym znaki zakazu B-35 „zakaz postoju” i B-36 „zakaz zatrzymywania się” mają różne znaczenia i dotyczą zasad parkowania oraz zatrzymywania się pojazdów na drogach. Oba znaki mają na celu regulację ruchu i bezpieczeństwo na drogach, a ich znaczenie jest ściśle określone przepisami. Główne różnice między nimi to:

  • Znak B-35 „zakaz postoju” – ten znak oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu na danym odcinku drogi, jednak kierowca może pozostawić pojazd na tym odcinku na czas konieczny do wysadzenia lub zabrania pasażerów, jednak nie na dłużej niż na 1 minutę. Pozostawienie pojazdu na odcinku drogi oznaczonym tym znakiem na dłuższy czas jest zabronione.
  • Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” – ten znak oznacza całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdu na danym odcinku drogi. Kierowca nie może pozostawić pojazdu na obszarze oznaczonym tym znakiem nawet na chwilę, chyba że istnieje konieczność zatrzymania się w wyniku sytuacji awaryjnej lub z przyczyn bezpieczeństwa, albo też w wyniku ruchu pojazdów panującego na drodze.

Obowiązywanie znaków zakazu postoju (B-35) oraz zakazu zatrzymywania się (B-36) może być odwołane w różny sposób, a jednym z możliwych sposobów jest użycie tabliczki wskazującej odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania się (T-25c) – ze strzałką skierowaną w dół. Gdy na drodze pojawi się jeden z tych znaków tą tabliczka, oznacza to odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania się na obszarze objętym wcześniej znakiem B-35 (zakaz postoju) lub B-36 (zakaz zatrzymywania się). Kierowcy mogą ponownie zatrzymać się lub pozostawić pojazd zgodnie z prawem, jednak stosując się do innych przepisów obowiązujących w tym zakresie.

Jednak najpopularniejszym sposobem odwołania obu znaków jest chyba skrzyżowanie. Znaki B-35 i B-36 obowiązują zazwyczaj do następującego po nich skrzyżowania. Po przejechaniu skrzyżowania kierowca ma możliwość zatrzymania się lub postoju, jeśli nie ma innych zakazów na danym odcinku drogi.

Istnieją jeszcze inne znaki drogowe, które odwołują znaki B-35 i B-36. W miejscach, gdzie możliwe jest dopuszczenie postoju pojazdu poza jezdnią, na poboczu, na chodniku lub w zatoce, możliwe jest wskazanie możliwości postoju lub zatrzymania się. Zgodnie z „Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”, istnieje możliwość odwołania zakazu postoju (B-35) oraz zakazu zatrzymywania się (B-36) za pomocą innych znaków, takich jak:

  • Znak D-15 „przystanek autobusowy”
  • Znak D-18 „parking”
  • Znak D-19 „postój taksówek”

Dodatkowo, zgodnie z przepisami pojazdy mogą zaparkować w miejscach oznaczonych znakami drogowymi poziomymi P-18 „stanowisko postojowe” lub P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”.

Alternatywnie, jeżeli za znakami zakazu B-35 / B-36 nie ma znaków poziomych P-18 lub P19, a istnieje miejsce na poboczu lub w zatoce, gdzie samochody mogą bezpiecznie zaparkować bez zakłócenia płynności ruchu, pod znakiem zakazu B-35 / B-36 można umieścić tabliczkę z napisem „Nie dotyczy chodnika (zatoki / pobocza)”.

Wszystkie te środki mają na celu dostosowanie zasad postoju i zatrzymywania się do konkretnej sytuacji na danym odcinku drogi. Warto zawsze dokładnie obserwować i interpretować znaki drogowe oraz respektować obowiązujące na danym odcinku drogi przepisy. Znaki drogowe są kluczowym elementem bezpiecznego poruszania się po drogach i wspomagają płynność ruchu.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaku B-35 „zakaz postoju” / znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 28. Ust. 1. Znak B-35 „zakaz postoju” oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.

§ 28. Ust. 2. Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” oznacza zakaz zatrzymania pojazdu.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

C 19

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Znak B-35 zakaz postoju
Znak B-36 zakaz zatrzymywania się
Znak B-35 i B-36 razem. Czy to ma sens?
Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela
Tabliczki wskazujące początek, kontynuację, koniec zakazu postoju lub zatrzymywania się

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Jakie znaki odwołują znaki zakazu B-35 i B-36”

  1. […] Jakie znaki odwołują znaki zakazu B-35 i B-36 […]

Pozostaw komentarz