Kradzież drzewa z lasu

Lasy odgrywają fundamentalną rolę w naszym ekosystemie, mając ogromne znaczenie dla zachowania równowagi ekologicznej oraz zapewnienia dobrobytu społeczeństwa. Są one niezwykle istotne dla ochrony środowiska, stanowiąc dom dla milionów gatunków roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Pełnią kluczową funkcję w regulacji klimatu poprzez absorpcję dwutlenku węgla z atmosfery i produkcję tlenu, co przyczynia się do redukcji efektu cieplarnianego. Korzenie drzew i roślinności leśnej pomagają również w ochronie zasobów wodnych, regulując przepływ wód i zapobiegając erozji gleby oraz powodziom. Oprócz tego, lasy dostarczają cenne zasoby naturalne, takie jak drewno, leki, żywność i surowce, oraz stanowią popularne miejsce rekreacji i wypoczynku dla ludzi. Mają także ogromne znaczenie kulturowe i historyczne, będąc często istotnym elementem dziedzictwa narodowego i lokalnej kultury.

Samo drzewo z lasu jest również bez wątpienia cenne. Stanowi nie tylko istotny surowiec budowlany i przemysłowy, ale także tradycyjne źródło energii do ogrzewania domów. Z powodu jego wartości, może być kuszącym celem dla tych, którzy nie chcą płacić za nie legalnie. Nielegalne wyrąbywanie drzew z lasu, czy to dla własnych potrzeb czy też w celach handlowych, stanowi naruszenie prawa oraz przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego, zaburzając ekosystemy leśne i zagrażając różnorodności biologicznej. Z tego też powodu, walka z kradzieżą drewna z lasu oraz promowanie zrównoważonego zarządzania lasami są kluczowe dla ochrony naszego środowiska i zachowania dostępności tego cennego zasobu dla przyszłych pokoleń.

Kradzież drzewa z lasu, czy to wyrąbanego czy powalonego siłami natury, jest uznawana za wykroczenie zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie wykroczeń – art. 120. § 1. Zgodnie z nimi, osoba, która dopuszcza się tego czynu, może podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, jeżeli wartość drzewa nie jest wysoka i nie przekracza granicy 800 złotych.

Termin „nawiązka” odnosi się do dodatkowej kwoty, którą sąd orzeka w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia. W kontekście prawnym nawiązka ma na celu rekompensatę lub pokrycie strat, które powstały w wyniku przestępstwa lub wykroczenia. Jest to rodzaj kary finansowej, która może być nakładana na osobę skazaną.

Dodatkowo, zgodnie z § 3, w przypadku popełnienia takiego wykroczenia, można orzec nawiązkę w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego drzewa. Jeżeli ukradzione lub przywłaszczone drzewo nie zostało odebrane, orzeka się obowiązek zapłaty jego równowartości.

Warto zauważyć, że usiłowanie tego czynu, jak również podżeganie lub pomocnictwo, są również karalne zgodnie z § 2.

Należy też pamiętać, że w Polsce istnieje możliwość legalnego zbierania suchych gałęzi w lesie, ale wymaga to zgody i wiedzy nadleśnictwa. Wszelkie samowolne działania nie są legalne. Chrust, podobnie jak wszelkie materiały pochodzące z lasów, jest własnością Lasów Państwowych. Przed pójściem do lasu, by zbierać chrust, należy się zgłosić do regionalnego nadleśnictwa i tam ustalić warunki. Cena za metr sześcienny chrustu wynosi od 30 do 80 złotych w zależności od gatunku drzewa. Opłaty za zbiór dokonuje się u leśniczego, który sprawdza, ile chrustu wyniosło się z lasu.


Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 120. § 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 800 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się nawiązkę w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego drzewa, a ponadto, jeżeli ukradzione lub przywłaszczone drzewo nie zostało odebrane, orzeka się obowiązek zapłaty jego równowartości.

Wysokość mandatu

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 20 zł do 500 zł

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Zakaz zatrzymania 15 m od wysepki
Jakie znaki odwołują znaki zakazu B-35 i B-36
Jazda na światłach przeciwmgielnych
Przewożenie motocyklem nietrzeźwego pasażera
Znak B-4 zakaz wjazdu motocykli

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz