Nieopuszczenie zbiegowiska

Istnieje wiele sytuacji i zagrożeń związanych z tłumem i skupiskami ludzkimi, które mogą okazać się bardzo niebezpieczne. Niektóre z tych zagrożeń to:

 • Panika – w przypadku zagrożenia lub nagłego strachu ludzie mogą wpadać w panikę, co może prowadzić do chaosu.
 • Zgniecenie – dużym tłumie istnieje ryzyko, że ludzie zostaną zgnieceni lub stratują się w tłoku.
 • Zakłócenie porządku publicznego – skupiska ludzkie mogą być miejscem potencjalnych zamieszek, aktów wandalizmu i innych form zakłócania porządku publicznego.
 • Bezpieczeństwo pożarowe – w przypadku pożaru lub innego zagrożenia dla bezpieczeństwa, duża liczba ludzi w jednym miejscu może utrudnić szybkie ewakuowanie i zwiększyć ryzyko obrażeń i śmierci.
 • Zagrożenia terrorystyczne – tłumy i duże skupiska ludzi mogą być celem ataków terrorystycznych, co może prowadzić do masowych tragedii.
 • Zmiany pogody – w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak burze, fale upałów lub burze śnieżne, duże skupiska ludzi mogą być narażone na ryzyko związane z ekspozycją na niebezpieczne warunki atmosferyczne.
 • Wypadki transportowe – skupiska ludzi w pobliżu dróg lub stacji transportowych mogą być narażone na różnego rodzaju wypadki drogowe lub kolejowe, szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania się lub awarii pojazdów.

Potencjalne zagrożenia związane ze skupiskami ludzkimi można by mnożyć, ale przecież służby są po to, żeby takie akcje rozładowywać i radzić sobie z nimi. Służby ratownicze, policja, straż pożarna, straż miejska i inne organy administracji publicznej, mają za zadanie zarządzać sytuacjami związanymi ze skupiskami ludzkimi oraz rozładowywać i radzić sobie z potencjalnymi zagrożeniami. Oto kilka sposobów, w jakie służby te mogą reagować na tego rodzaju sytuacje:

 • Monitorowanie i ocena sytuacji – służby monitorują skupiska ludzkie, aby być świadome potencjalnych zagrożeń i szybko reagować na ewentualne sytuacje kryzysowe.
 • Zarządzanie tłumem – służby wykorzystują techniki zarządzania tłumem, takie jak kontrolowane przemieszczanie się tłumu, aby uniknąć powstania paniki i zapewnić bezpieczeństwo uczestników.
 • Ewakuacja – w przypadku zagrożeń dla bezpieczeństwa, służby organizują ewakuacje, aby chronić ludzi przed niebezpieczeństwem.
 • Koordynacja interwencji – służby współpracują ze sobą oraz z innymi agencjami, aby skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe i zapewnić odpowiednią pomoc.
 • Komunikacja i ostrzeżenia – służby dostarczają informacji i ostrzeżeń publicznych, aby informować ludzi o zagrożeniach i przekazywać zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
 • Działania prewencyjne – służby podejmują działania prewencyjne, takie jak kontrola tłumu, zapobieganie powstaniu zamieszania i śledzenie potencjalnych zagrożeń, aby zapobiec sytuacjom kryzysowym przed ich wystąpieniem.

Jednym z narzędzi służących do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych do radzenia sobie z tłumem, a które jest przeznaczone dla służb jest art. 50 Kodeksu wykroczeń, który umożliwia ukaranie osoby niestosującej się do polecenia opuszczenia zbiorowiska wydane przez odpowiedzialnego funkcjonariusza.

Oznacza to, że osoba, która nie reaguje na wezwanie organu lub służby odpowiedzialnej za zarządzanie sytuacją kryzysową, może zostać ukarana grzywną lub aresztem. Art. 50 Kodeksu wykroczeń jest jednym z narzędzi, które służby mogą użyć do utrzymania porządku i bezpieczeństwa w przypadku skupisk ludzkich, szczególnie gdy zachodzi zagrożenie dla publicznego porządku lub bezpieczeństwa.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do nakazu opuszczenia zbiegowiska.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 50. Kto nie opuszcza zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu, podlega karze aresztu albo grzywny.

Wysokość mandatu

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 20 zł do 500 zł

Charakter wykroczenia

Wykroczenie może być zarówno umyślne, jak i nieumyślne.

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Niezachowanie zasad ostrożności
Nieużywanie elementów odblaskowych przez osobę wykonującą czynności na drodze
Udostępnianie papierosów nieletnim
Malowanie graffiti
Jazda rowerem bez światełek

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz