Znak B-7 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

Znak drogowy B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” należy do grupy znaków zakazu. Grupa ta obejmuje znaki, które informują kierowców o określonych zakazach lub ograniczeniach, których muszą przestrzegać na drodze. Znak B-7 wskazuje na zakaz wjazdu na daną drogę pojazdów silnikowych prowadzących przyczepę, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu dotyczącym znaków i sygnałów drogowych.

Pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, wózka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego i wózka inwalidzkiego;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Znak drogowy B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” ma zastosowanie w miejscach, gdzie istnieje potrzeba ograniczenia lub zakazu ruchu pojazdów silnikowych prowadzących przyczepy, aby zapewnić bezpieczeństwo i płynność ruchu na danej drodze. Jest to znak, który jest stosowany w sytuacjach, gdzie obecność pojazdów z przyczepami może prowadzić do utrudnień, zagrożeń lub niebezpiecznych sytuacji.

Najczęściej znak B-7 jest ustawiany w następujących miejscach:

  • Na wąskich i krętych drogach, gdy droga jest wąska lub ma wiele zakrętów, obecność pojazdów silnikowych prowadzących przyczepę może utrudnić manewry, skręty i wyprzedzanie, co może prowadzić do zagrożenia dla innych użytkowników drogi.
  • Na stromych podjazdach i zjazdach, gdy kierowcy mogą mieć trudności w utrzymaniu kontroli nad pojazdem z przyczepą, co zwiększa ryzyko wypadków.
  • Na mostach i w tunelach o ograniczonej przepustowości lub niewielkiej szerokości i wysokości, gdy pojazdy z przyczepami mogą nie mieć wystarczającej przestrzeni do manewrowania, co stwarza potencjalne niebezpieczeństwo.
  • Na obszarach zabudowanych i miejscach o dużym ruchu pieszych, takich jak centra miast, gdzie pojazdy z przyczepami mogą być trudne do manewrowania, co zwiększa ryzyko potrąceń pieszych lub innych wypadków.
  • W miejscach, gdzie skręcanie jest utrudnione ze względu na specyficzne warunki drogowe. Na przykład, jeśli droga ma wąską jezdnię lub występuje ostry kąt skrętu krzyżujących się dróg, obecność pojazdów silnikowych z przyczepą może powodować trudności w prawidłowym wykonaniu tego manewru. W takim przypadku zakaz wjazdu pojazdów z przyczepą ma na celu uniknięcie sytuacji, w której ruch tych pojazdów mógłby stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu lub prowadzić do utrudnień w ruchu.
  • W miejscach, gdzie zawracanie na drodze jest niemożliwe, ponieważ brak jest odpowiedniego miejsca do wykonywania tego manewru. Może to dotyczyć sytuacji, gdy droga jest wąska i kręta i dodatkowo bez przejazdu. W takim przypadku zakaz wjazdu pojazdów z przyczepą ma na celu zapobieżenie sytuacjom, w których kierowcy próbowaliby wykonywać niebezpieczne manewry zawracania, które mogłyby prowadzić do zagrożenia dla nich samych i innych użytkowników drogi.

Warto zaznaczyć, że umieszczenie znaku B-7 powinno być poprzedzone odpowiednią analizą potrzeb i sytuacji na konkretnej drodze, aby zapewnić efektywność oraz bezpieczeństwo ruchu.

Przestrzeganie znaków drogowych, w tym znaku B-7, jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niezastosowanie się do oznakowania drogowego może skutkować mandatem lub w skrajnych przypadkach prowadzić do wypadku.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaku B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą”.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 18. Ust. 7. Znak B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 250 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

3 punkty karne

Kod

C 14

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Agresja na drodze
Znak P-4 linia podwójna ciągła
Znak B-25 „zakaz wyprzedzania”
Czy można jeździć rowerem po alejkach w parku?
Przejście sugerowane

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz