Nieuprawnione używanie zmniejszonych tablic rejestracyjnych

Zmniejszone tablice rejestracyjne weszły do użycia w lipcu 2018 roku i w założeniu były przewidziane do aut sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych i Japonii, w których wnęka na tablicę rejestracyjną jest mniejsza i nie można umieścić w niej jej europejskiego odpowiednika. Na rodzimym rynku motoryzacyjnym zaradni rodacy zaczęli je traktować jako tani odpowiednik kosztownych indywidualnych tablic rejestracyjnych. W ten sposób doszło do nadużycia, ponieważ ustawodawca przewidział je tylko do pojazdów, w którym miejsce na rejestrację ma konstrukcyjnie zmniejszoną powierzchnię pasującą na rejestrację o wymiarach 305 x 114 mm.

W październiku 2018 wprowadzono rozporządzenie zobowiązujące właścicieli pojazdów sprowadzonych z USA lub Japonii do podpisania dokumentu, w którym oświadczali, że ich pojazd ma konstrukcyjnie zmniejszoną wnękę na rejestrację i z tego względu potrzebuje jej mniejszej wersji. Za poświadczenie nieprawdy można było trafić do sądu. Istniało jeszcze niebezpieczeństwo, że auto z nieprawidłową rejestracją nie otrzyma pozytywnego wyniku badania technicznego, a podczas kontroli drogowej jego właściciel straci dowód rejestracyjny.

Natomiast, z początkiem bieżącego roku wprowadzono w życie jeszcze jedną restrykcję. Jest to mandat w wysokości 300 zł, który otrzyma kierowca pojazdu z mniejszą tablicą. A takich pojazdów uchowało się jeszcze całkiem sporo.


Wykroczenie

Umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 60. Ust. 1. Pkt. 3b. Zabrania się umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 300 zł

Punkty karne

brak

Kod

Z01


Zobacz także

Przejście sugerowane
Czy można przewozić psa komunikacją miejską w Warszawie
Zakaz wyprzedzania na przejazdach kolejowych
Zanieczyszczanie drogi publicznej
Zakaz zatrzymania na chodniku pojazdów powyżej 2,5T DMC

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Nieuprawnione używanie zmniejszonych tablic rejestracyjnych”

  1. […] Nieuprawnione używanie zmniejszonych tablic rejestracyjnych […]

Pozostaw komentarz