Utrudnianie ruchu pieszym podczas jazdy hulajnogą elektryczną po chodniku

Jazda hulajnogą elektryczną może być bardzo przyjemna oraz zapewnia łatwe i szybkie poruszanie się, co jest szczególnie przydatne w miastach, gdzie ruch samochodowy jest duży a korki uliczne są powszechne. Hulajnoga elektryczna jest również cicha i przyjazna dla środowiska, co przyciąga wiele osób, które szukają alternatywnych metod transportu.

Jednakże, podobnie jak w przypadku każdego innego środka transportu, jazda hulajnogą elektryczną może być niebezpieczna zarówno dla użytkownika jak i osób postronnych, jeśli nie jest przeprowadzana w sposób odpowiedzialny lub na złej nawierzchni. Wymaga to również pewnej umiejętności i ostrożności, szczególnie podczas jazdy w ruchu ulicznym.

Rozwój hulajnóg elektrycznych wymagał dostosowania obecnych przepisów ruchu drogowego do ich obecności na drogach. Wiele krajów na całym świecie wprowadziło nowe przepisy lub zmodyfikowało istniejące, aby uwzględnić hulajnogi elektryczne jako pełnoprawne środki transportu.

Przykłady zmian przepisów obejmują zgodę na używanie hulajnóg elektrycznych na drogach dla rowerów lub w pasie ruchu dla rowerów, określenie maksymalnej prędkości hulajnóg elektrycznych lub wymóg posiadania pewnych uprawnień do jazdy lub rejestracji hulajnogi, a także minimalnego wieku użytkownika hulajnogi elektrycznej.

Zmiany te są konieczne, aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz innych uczestników ruchu drogowego i utrzymać porządek na drogach.

Hulajnóg elektrycznych można również używać na drogach dla pieszych / chodnikach, które są z definicji przeznaczone do wyłącznego użytkowania przez pieszych. Może się to jednak odbywać wyłącznie w przypadku, gdy wszelkie pozostałe drogi przeznaczone dla elektrycznych hulajnóg są niedostępne, a hulajnogista przestrzega bezpieczeństwa w stosunku do pieszych.

Art. 33a. Ust. 2. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Hulajnogiści jadąc chodnikiem muszą pamiętać, że są one przeznaczone głównie dla ruchu pieszych i dlatego użytkownicy hulajnóg, którzy poruszają się po chodniku, powinni zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Użytkownicy hulajnóg elektrycznych jadący po chodniku są również zobowiązani do ograniczenia prędkości do prędkości ruchu pieszych lub do jeszcze niższej. Ograniczenie prędkości na chodnikach jest wprowadzone po to, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszych i uniknąć potencjalnych kolizji.

Chodnik należy do wyłącznej dyspozycji pieszych, a ci mają na nim bezwzględne pierwszeństwo i prawo swobodnego się na nim poruszania. Przepisy ruchu drogowego określają, że chodniki są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a inne pojazdy, takie jak rowery czy hulajnogi elektryczne, nie mogą tam wjeżdżać lub mogą to robić tylko w określonych przypadkach.

Piesi mogą zrobić na chodniku wiele rzeczy, takich jak bieganie, spacerowanie z psem, jazda na rolkach, ale oczywiście muszą zachować ostrożność i szanować innych pieszych, tak aby nie stanowić zagrożenia dla nich czy nie przeszkadzać im w poruszaniu się.

Użytkownicy hulajnóg elektrycznych są zobowiązani do nieutrudniania ruchu pieszych na chodnikach. Piesi mają pierwszeństwo na chodnikach, a inne pojazdy, takie jak hulajnogi elektryczne, powinny zachować ostrożność i dostosować swoją prędkość oraz manewry do ruchu pieszych, tak aby uniknąć zagrożenia dla nich i nie przeszkadzać im w poruszaniu się. Niezastosowanie się do tego wymogu i utrudnianie poruszania się pieszym na chodniku jest wykroczeniem i może być ukarane mandatem.


Wykroczenie

Naruszenie przez kierującego hulajnogą elektryczną, korzystającego z chodnika, obowiązku nieutrudniania ruchu pieszych.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 33c. Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 90. § 1. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 300 zł

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Zakaz zatrzymania na chodniku pojazdów powyżej 2,5T DMC
Obowiązek sprzątania kupy po swoim psie
Nieudostępnienie swoich dokumentów tożsamości funkcjonariuszowi
Zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych
Nieustąpienie pierwszeństwa przy wyjeździe ze strefy zamieszkania

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz